Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Resultaten familietevredenheidsmeting

De resultaten van de familietevredenheidsmeting zijn bekend. Tussen september vorig jaar en eind februari dit jaar vulden 53 familieleden en naastbetrokken van patiënten en bewoners van het P.C. Dr. Guislain de bevraging in. Die peilde naar hun ervaringen: voelen ze zich gesteund, krijgen ze genoeg informatie, weten ze bij wie ze terechtkunnen,  … De antwoorden leveren ons heel wat waardevolle info op waarmee we het familiebeleid in het P.C. Dr. Guislain nog kunnen verbeteren.

Je kan het rapport hier bekijken. Tijdens de zomermaanden zullen we bekijken welke acties we kunnen ondernemen om ons familiebeleid bij te sturen om in het najaar concreet aan de slag te gaan.