Algemeen nummer

09 216 33 11

Bezoekregeling uitgebreid

09.06.2020 – Vanaf 9 juni worden de maatregelen voor bezoek aan patiënten en bewoners van het P.C. Dr. Guislain wat versoepeld. Zo kunnen patiënten weer meerdere bezoekers ontvangen, ongeacht of ze tot dezelfde sociale bubbel behoren of niet, en is bezoek niet langer beperkt tot 30 minuten. Voorzichtigheid is natuurlijk wel nog altijd geboden en dus gebeuren de bezoeken nog altijd buiten de afdelingen en vragen we dat iedereen een mondmasker draagt. Wie ziek is, vragen we om z’n bezoek uit te stellen.

Voor meer details over de bezoekregeling, neem je best telefonisch contact op met de afdeling of wooneenheid in kwestie.

Beperkt bezoek mogelijk vanaf 13 mei

11.05.2020 – Patiënten en bewoners van het P.C. Dr. Guislain kunnen vanaf woensdag 13 mei weer bezoek ontvangen. De overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet. Om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen, gelden wel een aantal maatregelen. Zo kan elke patiënt of bewoner voorlopig maar één, vaste bezoeker ontvangen en gebeurt het bezoek na afspraak en onder begeleiding. Zowel de bezoekers als de patiënten en bewoners zullen ook een mondmasker moeten dragen. We hopen dat iedereen zich, voor de veiligheid van ons allemaal, aan de afspraken houdt en doen er in elk geval alles aan om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken!

De precieze startdatum voor de bezoeken, kan van afdeling tot afdeling verschillen. Voor meer details over de bezoekregelingen in onze verschillende afdelingen of wooneenheden, neem je best telefonisch contact op met de afdeling in kwestie.

 

Bezoekverbod verlengd

16.04.2020 – De directie van het P.C. Dr. Guislain heeft beslist dat het bezoekverbod in het centrum voorlopig blijft gelden. De nationale Veiligheidsraad besliste op 15 april dat bezoek opnieuw toegelaten mag worden, maar die maatregel was niet doorgesproken met de betrokken sectoren, ook niet met de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Al snel werd vanuit de koepels beslist om geen uitvoering te geven aan deze maatregel en ook minister Beke, verantwoordelijk voor Zorg en Gezondheid op Vlaams niveau gaf aan die maatregel niet op korte termijn uit te voeren.

Dankzij de inspanningen van al onze medewerkers, patiënten en bewoners, hebben we de schade door het Coronavirus in ons centrum tot nog toe kunnen beperken. Dat willen we niet in het gedrang brengen door overhaast te handelen. Bezoek op een veilige en gecontroleerde manier organiseren, vraagt tijd en voorbereiding. Daarom blijft het bestaande bezoekverbod in ons centrum voorlopig nog gelden. We begrijpen dat dit moeilijk is, maar hopen op begrip.

Coronavirus – bezoekverbod en andere maatregelen

16.03.2020 – Ook het P.C. Dr. Guislain doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en een eventuele uitbraak in ons centrum te vermijden. Alleen door gepaste maatregelen te nemen, kunnen we de zorg voor onze patiënten en het welzijn van onze medewerkers zoveel mogelijk verzekeren.

Bezoekverbod

Bezoek op de afdelingen en in het psychiatrisch verzorgingstehuis is niet meer toegelaten. Alleen ouders van minderjarige patiënten (-18 jaar) mogen hun zoon of dochter nog bezoeken, maar ook bezoek aan minderjarigen willen we zoveel mogelijk beperken.

Dagpatiënten  

Dagpatiënten vragen we om voorlopig niet meer naar het ziekenhuis te komen; de behandelende arts evalueert per patiënt wat mogelijk is.

Opnames

Opnames blijven doorgaan, want we willen onze verantwoordelijkheid in het zorglandschap blijven opnemen. We volgen voor nieuwe opnames wel de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Poliklinische consultaties

Niet-dringende poliklinische consultaties gaan niet meer door in het ziekenhuis.

Stages

Stages kunnen doorgaan zoals gepland. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Meer info over het Coronavirus?

De overheid heeft alle info over het Coronavirus gebundeld op de website www.info-coronavirus.be. Met vragen kan je terecht op het nummer 0800 14 689. Mailen kan naar info-coronavirus@health.fgov.be.

 

Tweede Stropkesloop op 16 mei!

De Stropkesloop is terug! Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, met 206 lopers aan de start, volgt een tweede Stropkesloop op zaterdag 16 mei. Het loopevenement is een initiatief van de zorgvragers en zorgverleners van Opname 3. Dat is een afdeling van het P.C. Dr. Guislain in Gent voor mensen met een alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid. Met de Stropkesloop willen de initiatiefnemers mensen met een psychische kwetsbaarheid aanzetten om meer te bewegen.

Het idee voor de loopwedstrijd kwam er nadat enkele zorgvragers en –verleners begonnen waren met ‘Start to Run’, om zo 5 km te leren lopen. Door andere psychiatrische voorzieningen aan te schrijven en te overtuigen een gelijkaardig traject op te starten, hopen de initiatiefnemers nog meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het sporten te krijgen. Bovendien willen ze de beeldvorming rond psychiatrie en zorgvragers bijsturen. De patiënten die bij de organisatie van de Stropkesloop betrokken zijn, kunnen uit het project dan weer veel zelfvertrouwen putten. Ze nemen namelijk heel wat taken op zich: ze wonen vergaderingen bij, ontwerpen de affiche, gaan flyeren, bedelen infobrieven bij buurtbewoners, … Ook de dag zelf steken ze de handen uit de mouwen. En een aantal van hen zal als loper aan de start van de Stropkesloop verschijnen. Iedereen is in elk geval welkom om mee te lopen – of te supporteren – op 16 mei! Je steunt er meteen ook een goed doel mee, want een deel van de opbrengst gaat naar Sogeha, een vrijwilligersvereniging die vakantiekampen organiseert voor kansarme kinderen.

Praktisch

Je kan opnieuw kiezen uit drie afstanden: 7, 14 of 21 km. De loopwedstrijd begint om 10.30 uur. Het parcours blijft hetzelfde: de start is aan de Stropkaai, ter hoogte van de gebouwen van het P.C. Dr. Guislain, de finish in de Sint-Juliaanstraat.

Voorinschrijven kan tot 10 mei 2020. Dat doe je door het juiste bedrag – 3 euro voor 7 km, 5 euro voor 14 km, 7 euro voor 21 km – over te schrijven op rekeningnummer BE23 8920 1283 3691. Vermeld zeker je naam, e-mailadres en de afstand die je zal lopen. Ook de dag zelf kan je nog inschrijven. Dan betaal je respectievelijk 5, 7 of 10 euro.

Meer info

Je vindt meer info over de Stropkesloop op Facebook. Wie vragen heeft, kan mailen naar stropkesloop@guislain.broedersvanliefde.be.

Patiënten en collega’s spelen “Frankenstein of het geheim van Smrntwsk”

Voor de tiende keer al krijgen patiënten en collega’s van het P.C. Dr. Guislain de kans zich te ontpoppen tot rasechte acteurs. Deze keer gaan ze aan de slag met “Frankenstein of het geheim van Smrntwsk”, een stuk van Hugo Matthysen. Het verhaal van het monster van Frankenstein kent iedereen wel, maar Matthysen geeft er een verrassende twist aan.

Het toneelproject, dat om de twee jaar georganiseerd wordt, is ondertussen een mooie traditie geworden in het P.C. Dr. Guislain, onder meer omwille van de therapeutische kracht die theater kan hebben. Eerder kon het centrum voor de regie al rekenen op de expertise van klinkende namen als Dominique Van Malderen. Nu werken de acteurs onder leiding van Ilse De Koe, Julie Delrue en Tomas Pevenage. Ilse De Koe kon je al aan het werk zien in de tv-reeks “Bevergem” en ze is ook verbonden aan theatergezelschap Studio Orka. Ook Julie Delrue en Tomas Pevenage kan je kennen van voorstellingen van Studio Orka. Jo Decoster en Evy Locqueneux trekken het muzikale luik, want elke voorstelling wordt opgeluisterd met live muziek. Intussen wordt naarstig voortgewerkt, niet alleen op het podium, maar ook naast het podium: ook de affiche, het decor, de kostuums, … zijn immers het werk van patiënten, collega’s en vrijwilligers.

Praktisch

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 11 januari om 20.00 uur en zondag 12 januari om 15.00 uur, telkens in het Lakenmetershuis in Gent (Vrijdagmarkt 24, 9000 Gent). Wie meer informatie wil kan contact opnemen door te mailen naar info@guislain.broedersvanliefde.be of te bellen naar het nummer 09 216 33 11.

Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid in het P.C. Dr. Guislain

Van 1 tot 10 oktober is er een nieuwe editie van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Ook het P.C. Dr. Guislain doet mee! Op woensdagen 2 en 9 oktober kan je op campus Sint-Alfons zo naar de workshop ‘Man bijt hond’. Tijdens die workshop kan je kennismaken met DAI of ‘dog assisted interactions’ en aan den lijve ondervinden hoe honden gericht therapeutisch ingezet kunnen worden.

Zowel zorgbieders als zorgvragers zijn welkom. Deelnemen is gratis, inschrijven doe je via deze link. Je vindt een overzicht van alle activiteiten in Gent tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid via www.stad.gent/veerkracht.

Nieuwe vestigingsplaatsen Ziekenhuisschool Stad Gent in P.C. Dr. Guislain

Vanaf dit schooljaar slaan het P.C. Dr. Guislain en de Ziekenhuisschool Stad Gent de handen in elkaar om kwaliteitsvol onderwijs op maat aan te bieden aan de kinderen en jongeren die in de afdelingen Fioretti en De Steiger verblijven. Op 1 september gaan zo twee nieuwe vestigingsplaatsen open: BuLO en BuSO Fioretti en BuSO De Steiger.

Voor de jongeren van De Steiger werkte het P.C. vorig schooljaar ook al samen met de Ziekenhuisschool; voor die vestigingsplaats was er al een tijdelijke goedkeuring. In maart van dit jaar gaf de Vlaamse overheid daar de definitieve goedkeuring voor en gaf ze meteen ook groen licht voor een bijkomende vestigingsplaats in Fioretti.

De samenwerking met de Ziekenhuisschool biedt heel wat voordelen; zo wordt het lesaanbod onder meer uitgebreider en is er meer omkadering mogelijk. De Ziekenhuisschool werkt ook nauw samen met de thuisschool van de kinderen. Ze probeert de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken en de terugkeer naar de thuisschool vlot te laten verlopen.

 

Jobstudenten gezocht!

Zin om deze zomer de handen uit de mouwen te steken en een centje bij te verdienen? Het P.C. Dr. Guislain zoekt jobstudenten voor de tuindienst en de huishoudelijke dienst!

Heb je groene vingers of werk je graag buiten? We zoeken iemand die onze collega’s van de tuindienst kan bijstaan bij het onderhoud van de tuinen (gras, maaien, onkruid verwijderen …) en dat van 2 tot en met 20 september 2019. Interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Alain Nimmegeers, diensthoofd van de technische dienst, via alain.nimmegeers@fracarita.org of 0473 77 46 60.

Ook de collega’s van de huishoudelijke dienst zoeken helpende handen om patiëntenkamers, leefruimtes, sanitair en burelen schoon te maken in ons psychiatrisch verzorgingstehuis. Je werkt van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8 tot 14.30 uur. Ben je beschikbaar tussen 29 juli en 23 augustus? Neem dan zeker contact op met Tineke Merckx, diensthoofd van de huishoudelijke dienst, via tineke.merckx@fracarita.org.

 

Zorginspectie in het P.C. Dr. Guislain: positief verslag!

Op donderdag 9 en dinsdag 14 mei kreeg het P.C. Dr. Guislain bezoek van de Zorginspectie. Het inspectieteam focuste deze keer op de thema’s suïcidepreventie, behandelplan en vrijheidsbeperkende maatregelen. Intussen hebben we het definitieve verslag gekregen en dat is duidelijk positief. Het is dan ook een opsteker voor al onze medewerkers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om kwalitatieve zorg te bieden!

Omdat we het belangrijk vinden transparant te zijn over onze zorg en dienstverlening, kan je het volledige inspectieverslag hier inkijken.