Algemeen nummer

09 216 33 11

Nieuwe editie Jardin de Fair

Van 29 september tot 29 oktober is Campus Dr. Guislain van het P.C. Dr. Guislain opnieuw het decor voor Jardin de Fair. De openluchttentoonstelling is al aan haar zevende editie toe. Thema dit jaar is “Puur”. Meer dan 70 kunstenaars zullen er werken tonen.

Jardin de Fair wil een artistieke ontmoetingsplaats creëren en mensen toegangswegen bieden tot elkaars denken en voelen. Meer dan ooit wil de tentoonstelling mensen samenbrengen, zonder een onderscheid te maken tussen mensen op basis van al of niet ziek zijn.

Praktisch 

Jardin de Fair is elke dag gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Op zondag 29 oktober sluiten we de tentoonstelling af met een veiling van een deel van de getoonde werken. Voor meer informatie kan je surfen naar www.jardindefair.be.

Openingsweekend 

In het weekend van 29 en 30 september en 1 oktober slaan het P.C. Dr. Guislain en de buren van het Museum Dr. Guislain de handen in elkaar. Naast de opening van Jardin de Fair is er dan ook de finissage van de expo “De Windstoot. Over de macht van de beperking.” in het museum. Zo zijn er onder meer gratis rondleidingen en performances. Hier lees je het volledige programma.

 

 

Nieuw gebouw Fioretti en De Steiger officieel geopend

Op woensdag 24 mei is het nieuwe gebouw voor Fioretti en De Steiger op onze hoofdcampus officieel geopend! Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer Gents burgemeester Mathias De Clercq, Gents schepen Astrid De Bruycker en Karine Moykens van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De kinderen en jongeren van Fioretti zijn al verhuisd. Nu is het aftellen tot het eerste weekend van juni; dan nemen ook de cliënten en medewerkers van De Steiger hun intrek. Het nieuwe gebouw is veel beter aangepast aan de noden van de mensen die er verblijven, zodat we hen nog nog beter kunnen ondersteunen.

Nieuwe locatie voor kinderpsychiatrische afdeling Fioretti

Zo’n anderhalf jaar na de start van de bouwwerken neemt het P.C. Dr. Guislain de nieuwbouw op Campus Dr. Guislain aan de Fr. Ferrerlaan in gebruik. Fioretti, de afdeling voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen, verhuist op 5 en 6 mei. Vanaf 8 mei zullen de opgenomen kinderen en jongeren dus terechtkunnen in een gloednieuw gebouw.

Tot nu was Fioretti gevestigd op Campus De Deyne, maar de gebouwen zijn verouderd. Bovendien was Fioretti de enige afdeling van het P.C. Dr. Guislain op die campus. Door de verhuis naar Campus Dr. Guislain zal het comfort van de kinderen en jongeren van Fioretti sterk verhogen. De nieuwe infrastructuur is veel beter afgestemd op hun noden en behoeften. Daardoor kunnen we hen nog beter ondersteunen. Bovendien kan Fioretti dan makkelijker deelnemen aan activiteiten van De Meander, het sociocultureel centrum van het P.C., en van het Museum Dr. Guislain.

Fioretti is niet de enige afdeling die z’n intrek neemt in het nieuwe gebouw; ook De Steiger, de afdeling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen, verhuist naar de nieuwbouw. Dat gebeurt in het eerste weekend van juni.

 

 

Terugblik Dag van de Zorg

Meer dan 900 geïnteresseerden kwamen op zondag 19 maart langs tijdens onze opendeurdag op Campus Dr. Guislain. Ze brachten onder meer een bezoek aan de nieuwbouw voor Fioretti en De Steiger en kwamen zo meer te weten over de werking van het P.C. Dr. Guislain.

Dag van de Zorg op 19 maart: bezoek onze nieuwbouw!

Het P.C. Dr. Guislain zet z’n deuren open tijdens de Dag van de Zorg op zondag 19 maart! Heb je altijd al eens willen binnen kijken in een psychiatrisch ziekenhuis? Ben je benieuwd naar hoe het er echt aan toe gaat? En wil je te weten komen wat het precies inhoudt om psychiatrische zorg te bieden? Kom dan zeker langs tijdens onze opendeurdag!

Aan de hand van getuigenissen, kunstwerken, ateliers, beeldmateriaal, … willen we een beeld schetsen van hoe een zorgtraject er in het P.C. Dr. Guislain uitziet en hoe een dag voor een zorgvrager verloopt. Als bezoeker kan je zo kennismaken met verschillende aspecten van onze werking, denk bijvoorbeeld aan herstelgerichte zorg, patiëntenparticipatie, omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, maar ook verschillende vormen van creatieve therapie, therapie met honden, …

Het parcours brengt je onder meer langs therapiecentrum de Loft en je krijgt als bezoeker ook de kans om onze nieuwbouw te bezoeken. Daar zullen we zorg bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen. Het gebouw heeft een oppervlakte 4.000 m² en is bijna energieneutraal. Voor kinderen is er een aangepast parcours met opdrachtjes.

Praktisch

Zondag 19 maart, van 10.00 tot 17.00 uur

Campus Dr. Guislain, Fr. Ferrerlaan 88A, Gent

Hier lees je hoe je Campus Dr. Guislain kan bereiken. Hou er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen voor auto’s op de site zelf eerder beperkt is.

Dit plannetje toont het parcours dat je tijdens de Dag van de Zorg vrij kan bezoeken. Het duidt ook aan waar leuke activiteiten zijn voor kinderen.

Familietevredenheidsmeting – deel je ervaringen

Nog tot en met 24 maart 2023 organiseert het P.C. Dr. Guislain opnieuw een familietevredenheidsmeting. Als een van je familieleden of naasten psychische problemen heeft en daarvoor begeleid of opgenomen wordt, dan treft dat ook jou. Als zorgprofessional proberen we je als naastbetrokkene natuurlijk zo goed mogelijk bij te staan. Maar door inzicht te krijgen in jouw ervaringen, leren we wat nog beter kan. Daarom nodigen we alle familieleden en naastbetrokkenen (18+) van onze patiënten uit om de vragenlijst in te vullen. Die polst onder meer naar hoe gesteund je je voelt als naaste, of je genoeg informatie krijgt, … De familietevredenheidsmeting wordt alleen afgenomen in de ziekenhuisafdelingen en dus niet in het psychiatrisch verzorgingstehuis.

De familietevredenheidsmeting is ontwikkeld door Familieplatform vzw in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Hier vind je meer info en lees je hoe je de bevraging kan invullen.

We danken jullie alvast voor jullie feedback!

Podcast “Club Angst” op bezoek bij Compagnie de Sporen

Via VRT MAX, het online video- en luisterplatform van de VRT, kan je luisteren naar “Club Angst”. Dat is een podcast waarin maker Sofie Steenhaut op basis van haar eigen ervaringen in gesprek gaat met lotgenoten en experts. In de vijfde aflevering, over angst en werk, gaat ze in gesprek met een van de collega’s van Compagnie de Sporen, ons centrum voor arbeidsmatige activiteiten, arbeidscoaching GGZ en loopbaanbegeleiding. Sofie was immers zelf ooit cliënt bij Compagnie de Sporen en voelde zich erg gesteund door haar arbeidscoach GGZ.

Je kan de podcast hier beluisteren.

Niko Gobbin nieuwe algemeen directeur van P.C. Dr. Guislain

Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain heeft een nieuwe algemeen directeur: Niko Gobbin. Hij nam z’n nieuwe functie op op 12 september en keert daarmee terug naar de zorgsector in Gent. Van 2016 tot 2019 was hij immers algemeen directeur van het AZ Sint-Lucas. De voorbije jaren gaf Niko Gobbin het beleid mee vorm vanop het kabinet van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor het coronabeleid en de opvolging van de ziekenhuissector. Eerder was hij ook al aan de slag op het kabinet van toenmalig eerste minister Yves Leterme en was hij ook lange tijd directeur van de Studiedienst van CD&V. Niko heeft dus heel wat ervaring met zowel het management in de sector van de gezondheidszorg als met de politieke besluitvorming in dat domein.

Niko Gobbin: “In mijn eerste weken als algemeen directeur heb ik alvast ervaren dat het P.C. Dr. Guislain een heel hartelijke organisatie is. Ik heb hier een erg warme ontvangst gekregen en ben ervan overtuigd dat we met het hele team een verschil kunnen maken in het leven van zeer kwetsbare mensen. We mogen fier zijn op de rijke historiek van het P.C. Dr. Guislain, maar zeker ook op de toekomst die we in de komende jaren samen vorm zullen geven. En daarbij zal het P.C. een leidende rol blijven opnemen in de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben blij en vereerd dat ik daar, vanuit mijn eigen ervaring, nu zelf aan kan bijdragen.”

Niko Gobbin volgt Rik Ouvry op, die eerder dit jaar met pensioen ging. Rik legde de voorbije drie jaar mee de fundamenten waarop het P.C. Dr. Guislain nu kan voortbouwen. We zijn hem dan ook erg dankbaar voor z’n engagement en betrokkenheid.

Minsterieel bezoek

Op donderdag 18 augustus heeft Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid Hilde Crevits een bezoek gebracht aan onze hoofdcampus. Ze kreeg een rondleiding in het nieuwe complex voor twee van onze afdelingen, Fioretti en De Steiger. De bouwwerken gingen anderhalf jaar geleden van start en gaan nu hun laatste fase in. Begin 2023 zullen de medewerkers en patiënten hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

Werkplekleren in PVT Lorkenstraat

Zes derdejaarsstudenten verpleegkunde van het IVV Sint-Vincentius hebben de voorbije weken de dienst overgenomen in het psychiatrisch verzorgingstehuis van het P.C. Dr. Guislain, alsof ze er als ‘volwaardige’ medewerkers zouden werken. Geen gewone stage dus, maar wel “werkplekleren”, een primeur voor het P.C. Dr. Guislain. En dat was best spannend. Voor de studenten zelf natuurlijk, maar zeker ook voor de medewerkers van PVT die hen begeleiden. Al ging er natuurlijk heel wat voorbereiding aan vooraf. “In totaal zullen de studenten negen weken bij ons geweest zijn”, vertellen studentenbegeleiders Isabelle Debosschere en Lisa Serruys. “De eerste drie weken volgden ze een gewone stage, onder onze begeleiding. En daarna namen ze de dienst over. Al verliep die overgang in de praktijk eerder geleidelijk; het is niet zo dat we de eerste dag van die vierde week alles aan hen hebben overgelaten”, zegt Isabelle. “In die eerste drie weken kwamen alle essentiële dingen aan bod die nodig waren om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen”, vertelt Pieter-Jan, een van de studenten. “We werden een beetje klaargestoomd. Maar had je voor bepaalde dingen nog wat meer tijd en begeleiding nodig, dan kreeg je die ook.”

Zelfredzaamheid

In de zes weken dat de studenten de dienst overnemen, zijn zij verantwoordelijk. Ze werken volgens een eigen roulement, dat ze samen met hun leerkrachten opstelden. De studenten nemen alle taken over die de vaste medewerkers uitvoeren. “Dus ook de dingen die studenten tijdens een gewone stage niet helemaal alleen doen”, zegt Isabelle. “Opmerken wanneer een bewoner een consultatie nodig heeft bij de dokter bijvoorbeeld, die consultatie aanvragen en ook bijwonen.” De vaste teamleden zijn er natuurlijk wel, maar alleen om te observeren. “De studenten vullen wel feedbackbladen in en we bespreken veel dingen mondeling. En ze kunnen uiteraard ook bij ons terecht als ze met iets zitten, maar zij moeten zelf de stap zetten”, vertelt Isabelle. Ingrijpen doen de medewerkers alleen moest de zorg voor de bewoners echt in het gedrang komen. En daar zit voor de studenten meteen ook een belangrijke meerwaarde van dat werkplekleren. “Je krijgt een realistisch beeld van hoe het is om hier als verpleegkundige te werken”, zegt Pieter-Jan, “veel meer dan bij een gewone stage.”

Kritische blik

Ook voor de medewerkers was het werkplekleren tot nog toe een boeiende oefening. “Je moet als personeel loslaten en dingen uit handen geven. Dat was – zeker in het begin – best moeilijk, maar is uiteindelijk wel goed gekomen, denk ik”, vertelt Isabelle. En ook Lisa noemt de ervaring heel leerrijk: “Het doet je echt kritisch kijken naar je eigen werk en het werk van je team. Wij zitten soms misschien al wat vastgeroest in een bepaalde manier van werken. En dan is het heel interessant om te zien hoe anderen bepaalde dingen en situaties aanpakken. Die inzichten nemen we dan mee in ons eigen werk en ons eigen team,” zegt ze. En wat is voor de studenten de belangrijkste les die ze meenemen? “Hoe belangrijk het is om goed te communiceren en afspraken te maken,” zegt Pieter-Jan. “Dat kan zelfs over banale dingen gaan als de vaatwasmachine of de was van de bewoners. Bij een gewone stage is die communicatie natuurlijk ook belangrijk, maar doordat we met de studenten nu echt als team samenwerken, komt het belang ervan nog veel meer op de voorgrond.”

De studenten zijn nog tot midden juni aan de slag in PVT. Daarna zullen alle betrokken partijen het werkplekleren evalueren.

 

Van links naar recht: collega Lisa Serruys, studenten Jolien, Igor en Nadja,
collega Isabelle Debosschere en student Pieter-Jan. Ontbreken op de foto:
studenten Lindsay en Helena.