Algemeen nummer

09 216 33 11

Crisiszorg/HIC

Zorg op maat:

Crisiszorg/HIC

Crisiszorg

Voor wie? 

Op de afdeling Crisiszorg behandelen we volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken. Het gaat om mensen voor wie een opname in een gesloten setting noodzakelijk is, omdat de crisis risico’s inhoudt voor henzelf of voor anderen. Patiënten worden verwezen door een arts of hulpverlener uit de geestelijke gezondheidszorg.

Wat bieden we? 

Een behandeling op de afdeling Crisiszorg is intensief en kort (3 weken, maximaal 2 keer verlengbaar) en is in de eerste plaats gericht op de-escalatie. We zorgen in het begin vooral voor rust, veiligheid en individuele begeleiding. Daarna helpen we patiënten hun zelfstandigheid te herwinnen en bereiden we samen de stap naar een andere afdeling of het ontslag voor.

In onze behandeling staan voorspelbaarheid, structuur en een aanbod aan gerichte activiteiten voorop, samen met bescherming bieden. Daarvoor zorgen we voor een goede samenwerking tussen verschillende disciplines.

Wie een crisis doormaakt, ervaart problemen op psychisch, lichamelijk en/of sociaal-administratief vlak. Op al die domein bieden we begeleiding.

Vanuit welke visie? 

In onze zorg voor mensen met een acute psychiatrische crisis baseren we ons op twee modellen, die we continue afstemmen: het herstel-ondersteunende model en het medisch-psychiatrisch model.

Herstel-ondersteunende zorg houdt in dat we onze behandeling richten op het herstel van de gezondheid, het dagelijks functioneren, de maatschappelijke rollen en identiteit van onze patiënten. Onze hulpverlening is gerelateerd aan attitude en contact, met aandacht voor de betekenis van de crisi.

De zorg is erop gericht het lijden te verlichten en mensen de eigen regie en hun autonomie terug te geven. We proberen de familie en omgeving van de patiënt en/of de ambulante hulpverlening zoveel mogelijk te betrekken.

Hoe meld je aan? 

Aanmelden gebeurt door de huisarts of een andere GGZ-hulpverlener (een psycholoog, lid van het mobiel team, …) bij de dienst zorgvragen.

Daarnaast neemt de afdeling Crisiszorg ook deel aan het wachtsysteem voor de gedwongen opnames. Naast mensen die zich vrijwillig laten opnemen op onze afdeling, worden dus mensen gedwongen opgenomen. De vrederechter kan zo’n gedwongen opname opleggen als iemand een psychiatrische crisis doormaakt en daarbij een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, maar zich niet vrijwillig wil laten behandelen.

Locatie: Campus Dr. Guislain 

Contactpersonen:

Afdelingshoofd: Sanne Osterholt
Adjunct-afdelingshoofd: Jolien Haverbeke
Therapeutisch coördinator: Liese Van Parys
Psychiater: dr. Anthony Verfaillie, dr. Charlotte Meersman
Maatschappelijk werker: Isabelle Wyngaerd