Algemeen nummer

09 216 33 11

Downloads en links

Algemene info:

Downloads en links

www.broedersvanliefde.be
Website van de vzw Organisatie Broeders van Liefde, waar ook het P.C. Dr. Guislain toe behoort.

www.similes.be
Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabij betrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden… kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

www.pakt.be
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen

www.radar.be
Radar is het Netwerk Geestelijke Gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen

www.compagniedesporen.be
Centrum voor arbeidszorg, arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding voor personen met een psychische problematiek

De Moester 
Activiteitencentrum dat verbonden is met beschut wonen ‘Hand in Hand’. De Moester is een boerderij die zijn deuren openstelt voor mensen met een psychische beperking

www.aanloophuispocoloco.be
Ontmoetingshuis in de stad

www.uilenspiegel.net
Pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.

www.museumdrguislain.be
Het museum over de geschiedenis van de psychiatrie, gelegen op Campus Dr. Guislain.