Algemeen nummer

09 216 33 11

Downloads en links

Algemene info:

Downloads en links

www.broedersvanliefde.be
Website van de vzw Organisatie Broeders van Liefde, waar ook het P.C. Dr. Guislain toe behoort.

www.similes.be
Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabij betrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden… kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

www.popovggz.be
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw

www.het-pakt.be
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen

www.compagniedesporen.be
Centrum voor arbeidszorg, arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding voor personen met een psychische problematiek

De Moester 
Activiteitencentrum die verbonden is met beschut wonen ‘Hand in Hand’. De Moester is een boerderij die zijn deuren open stelt aan mensen met een psychische beperking

www.aanloophuispocoloco.be
Ontmoetingshuis in de stad

www.uilenspiegel.net
Pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.

www.ecd-paradox.be
Expertisecentrum dementie

www.health.belgium.be
Afstandstolken in Vlaamse gebarentaal

www.museumdrguislain.be
Het museum over de geschiedenis van de psychiatrie

www.vormingscentrumguislain.be
Vormingscentrum Guislain organiseert tal van studiedagen, seminaries en vormingen over de meest diverse onderwerpen, op de campussen in Gent alsook ‘op verplaatsing’ in de scholen en zorgcentra van de Broeders van Liefde. Tevens stellen we onze infrastructuur open voor derden voor de organisatie van studiedagen, seminaries en vormingen.