Het P.C. Dr. Guislain is, als hedendaagse voorziening binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg, in volle ontwikkeling. Met respect voor haar geschiedenis (cfr. haar oprichting in de 19de eeuw als een instelling met modelfunctie) wil het centrum, in overeenstemming met haar missie ook in deze moderne tijden actief inspelen op de veranderende noden en maatschappelijke verwachtingen inzake geestelijke gezondheidszorg. In dit kader is het actuele aanbod van het P.C. Dr. Guislain gestoeld op een aantal duidelijk omlijnde doelstellingen:

  • het aanbieden van een individueel aangepaste, specialistische en intensieve behandeling
  • de differentiatie van de zorgverleningsvormen en –modaliteiten
  • sterke aandacht voor resocialisatie, nazorg en follow-up
  • uitgesproken aandacht en zorg voor de gestabiliseerde chronisch psychiatrische patiënten, ook voor personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische problematiek
  • aandacht voor en participatie aan (zorgvernieuwings)projecten