Algemeen nummer

09 216 33 11

Doelstellingen

Algemene info:

Doelstellingen

Het P.C. Dr. Guislain is, als hedendaagse voorziening binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg, in volle ontwikkeling. Met respect voor zijn geschiedenis (cfr. zijn oprichting in de 19de eeuw als een instelling met modelfunctie) wil het centrum, in overeenstemming met zijn missie ook in deze moderne tijden actief inspelen op de veranderende noden en maatschappelijke verwachtingen inzake geestelijke gezondheidszorg. In dat kader is het actuele aanbod van het P.C. Dr. Guislain gestoeld op een aantal duidelijk omlijnde doelstellingen:

  • Expert en innovator zijn op het vlak van acute en complexe zorg en begeleiding.
  • Een huis van vertrouwen zijn binnen het zorglandschap.
  • Een financieel gezonde organisatie zijn, gesteund op een lange-termijn continuïteit.
  • Een stimulerende werkomgeving creëren waarop medewerkers trots zijn, zodat ze met fierheid onze naam uitdragen.
  • Sociale inclusie en levenskwaliteit voor personen met een psychiatrische problematiek nastreven.