Algemeen nummer

09 216 33 11

Privacyverklaring

Cookiebeleid

De website www.guislain.be gebruikt cookies om je sufervaring te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die een website op je computer, tablet of smartphone zet, wanneer je de site bezoekt. Een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij kan dus geen andere informatie op je computer lezen.

Waarom cookies gebruiken?  

Door cookies te gebruiken, kunnen we het surfgedrag van websitebezoekers in kaart brengen en de persoonlijke instellingen van gebruikers bewaren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de website goed blijft werken.

Welke cookies gebruikt www.guislain.be?

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat je naar behoren kan surfen door de site. Om gegevens te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers gebruiken we Google Analytics.

 

Privacyverklaring 

We hechten groot belang aan je privacy en springen veilig om met je persoonsgegevens. Zoals de Europese GDPR-wetgeving ons voorschrijft, willen we je informeren over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke maatregelen we nemen om ze te beschermen.

Verantwoordelijken

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. Je kan met vragen over je privacy terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de vzw via DPO@broedersvanliefde.be. Het ziekenhuis heeft ook een eigen DPO aangeduid. Die kan je bereiken via dpo@guislain.broedersvanliefde.be.

Verwerkingen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om de vraag te behandelen die je op ons contactformulier hebt ingegeven. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam);
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres);

Ontvangers

 • We geven geen persoonlijke informatie door aan derden.

Bewaartermijn

We zullen jouw gegevens niet langer verwerken dan nodig om jouw vraag te behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens.

Rechten inzake privacy

Je kan je altijd op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou we verwerken en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: als je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om die aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: als je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om die verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: als je bepaalde gegevens wil overdragen, zullen we dat (in de mate van het mogelijke) mogelijk maken;
 • recht van bezwaar: ben je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, dan kan je je daartegen verzetten;
 • recht om toestemming in te trekken: ook als je voor bepaalde verwerkingen je toestemming gegeven hebt, kan je die te allen tijde weer intrekken.

 

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je de DPO van het ziekenhuis (dpo@guislain.broedersvanliefde.be) of van de vzw (DPO@broedersvanliefde.be) contacteren. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens (de vroegere privacycommissie). Meer info vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.