Algemeen nummer

09 216 33 11

Motu

Zorg op maat:

Motu

Motu

Voor wie?

Motu verwelkomt volwassen patiënten die een langer begeleidingstraject nodig hebben. Wij ontvangen in hoofdzaak mensen met een psychotische problematiek maar ook mensen met andere psychiatrische problemen. De voorwaarde is wel dat ze kunnen leven met de open structuur van de afdeling.

Wat bieden we?

De rode draad in onze werking is ontmoeting en overleg, zowel rond jouw persoonlijke doelen als in de Clubvergadering rond de werking van de ateliers en gebeurtenissen in het sociale leven. Zo willen we jou de ruimte bieden om je stem en verhaal te laten horen. De Club organiseert ateliers  (schilderen, boetseren, handwerk, sport, koken, gespreksgroepen, muziek, …) waarvan je gebruik kunt maken om tot rust te komen of je creatief te ontwikkelen op je eigen tempo. Dat omkaderen we met een psychiatrische, sociale en psychotherapeutische begeleiding. Op die manier willen we samen met jou een particulier traject uitbouwen met het oog op je persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Vanuit welke visie?

Onze visie inspireert zich op de institutionele psychotherapie. Wie met een psychose kampt, heeft zichzelf als eenheid verloren. Het leven dreigt uiteen te vallen in onsamenhangende delen die de verbinding met de sociale realiteit op scherp stellen. Samen gaan we op zoek naar middelen om die zelfbeleving en verbinding te herstellen. Daarbij vertrekken we vanuit het eigen levensverhaal en werkzame verbindingen met anderen, culturele of creatieve objecten, de natuur, … Dat zijn de aanknopings-punten om gesprekken of activiteiten te organiseren die toelaten dat men een interesse of ontmoeting kan realiseren die opnieuw een levendige gebeurtenis wordt. Daarmee worden bouwstenen gecreëerd om opnieuw op weg te gaan.

Hoe meld je aan? 

Voor aanmeldingen neem je contact op met de dienst zorgvragen

 

Locatie: Campus Dr. Guislain 

Contactpersonen: 

Psychiater: dr. Caroline De Smul
Afdelingshoofd: Thomas Cleppe
Therapeutisch coördinator: Jan Dossche