Algemeen nummer

09 216 33 11

Fioretti

Zorg op maat:

Fioretti

Fioretti

Voor wie?

Fioretti is een opname- en behandelafdeling die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen.

Wat bieden we?

Residentiële behandeling in 2 gemengde leefgroepen:

 • één voor kinderen basisonderwijs (6-12 jaar)
 • één voor jongeren secundair onderwijs (13-15 jaar)

 

Module dagbehandeling op maandag, woensdag en vrijdag (meer info in deze brochure)

Crisisaanbod met mobiele crisisinterventies of korte crisisopnames (14 dagen) in het kader van het regionale crisisnetwerk GGZ RADAR (6 tot 17 jaar)

 • De leefgroepen op de afdeling creëren een positief leefklimaat binnen een herkenbare dagelijkse routine.
 • Groeps- en individueel therapeutisch aanbod: verbale en non-verbale therapieën als ergotherapie, dans- en beweging, muziek en drama
 • Kinder- of leefgroepsvergadering
 • Atelier en (spel)activiteiten in kleine groepjes
 • Onderwijsaanbod via de Ziekenhuisschool Stad Gent
 • Systematische gezinsgesprekken
 • Teamondersteuning
 • Psychodiagnostische screening
 • Farmacotherapie wanneer aangewezen

 

Vanuit welke visie?

De leefgroepen op de afdeling creëren een positief leefklimaat (Peer Van der Helm) binnen een herkenbare dagelijkse routine.

De afdeling schrijft zich in in de denkkaders van de ontwikkelingsdynamische modellen (A. Dõsen) en de institutionele psychotherapie, die in elkaars verlengde liggen. Dat wil zeggen dat we uitgaan van het aanpassen van de omgeving aan de mogelijkheden van elk kind of elke jongere, met veel oog voor de eigen interesses en sterktes. Daar zitten immers de belangrijkste bronnen tot herstel.

Dat doen we in nauw overleg met de context en eventueel verwijzer, van voor de opname tot na het ontslag.

Hoe meld je aan?

Aanmelden kan via de dienst zorgvragen.

Locatie: Campus Dr. Guislain

Contactpersonen:

Psychiater: dr. Joke Depreitere
Afdelingshoofd: Tom De Bois
Adjunct-afdelingshoofd: Ineke Herremy
Psychologen: Bram Henau, Kaat Codron, Ben Verzele 
Gezinstherapeuten/zorgtoeleiders: Jan Loontiens, Dieter Christiaens, Fien Vervaecke
Maatschappelijk werker: Fien Vervaecke