Algemeen nummer

09 216 33 11

Beschut Wonen

Zorg op maat:

Beschut Wonen

IBW Zagan

Voor wie?

Het Initiatief voor Beschut Wonen Zagan is er voor volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige psychische problematiek.

Wat bieden we?

Zagan is een erkend project voor beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg. Via dat project voorzien we huisvesting, begeleiding en activering volgens het wettelijke kader aan volwassenen met psychische problemen die nood hebben aan steun bij het wonen en leven.

We stellen betaalbare groepswoningen, studio’s en een doorgangshuis ter beschikking. Daarnaast bieden we aangepaste dagactiviteiten aan zoals vormen van arbeidszorg, loopbaan- en arbeidstrajectbegeleiding. Zagan wil meewerken aan het herstel van de positie van elke cliënt, als volwaardige burger met een waardige eigen plek in onze samenleving.

Vanuit welke visie?

Samen schakelen richting herstel. De wens van de cliënt en zijn eigenheid dienen als kompas voor herstelondersteunende zorg. Centraal in onze begeleiding staat het geloof in de kansen tot groei van de cliënt in een zo herkenbaar mogelijke omgeving met behulp van onze mobiele ondersteuningsteams.

Hoe meld je aan?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier IBW Oost-Vlaanderen. Neem daarvoor contact op via aanmeldingen@bw-zagan.be. Je vindt ook meer informatie over de procedure op deze webpagina.


Locatie:

  • aanloopadres: Tolhuislaan 82, 9000 Gent
  • De woningen bevinden zich in Gent, Wondelgem, Mariakerke en Deinze.


Contactpersonen:

Beleidsarts: Dr. Gunther Degraeve
Therapeutisch coördinator wonen en herstel: Ellen Leemans
Clusterverantwoordelijke wonen: Nadine Verhoeven
Coördinator Beschut Wonen: Bram Wijnhoven

Meer info: www.bw-zagan.be