Algemeen nummer

09 216 33 11

Zorg-ondersteunende departementen

Algemene info:

Zorg-ondersteunende departementen

Facilitair departement

Directeur Organisatie: Hannes Decraene

Stafmedewerker gebouwenbeheer: vacant

Diensthoofd voedingsdienst: Philip Impens

Diensthoofd huishoudelijke dienst: Tineke Merckx

Coördinator technische dienst: Wouter Dewulf

Medewerker milieu en veiligheid: Yves Logghe

.

Financieel en administratief departement

Hoofdboekhouder : Iris Asscherickx

Stafmedewerker financieel en administratieve diensten : Wim Cooreman

Diensthoofd facturatie en administratie : Ben Piens

Coördinator Personeelsdienst : Luc De Blaere

Stafmedewerker HR: Debra De Groote, Louis Cerizza, Renée De Maertelaere

Informaticadienst