Algemeen nummer

09 216 33 11

Zorg-ondersteunende departementen

Algemene info:

Zorg-ondersteunende departementen

Facilitair departement

Directeur Organisatie: Marjolein Holvoet

Stafmedewerker facilitair departement: Davy Ysebaert

Diensthoofd voedingsdienst: Philip Impens

Diensthoofd huishoudelijke dienst: Tineke Merckx

Coördinator technische dienst: Alain Nimmegeers

Milieucoördinator: Davy Ysebaert

.

Financieel en administratief departement

Hoofdboekhoudster : Iris Asscherickx

Stafmedewerker financieel en administratieve diensten : Wim Cooreman

Diensthoofd facturatie en administratie : Ben Piens

Coördinator Personeelsdienst : Luc De Blaere

Stafmedewerker HR: Jozefien Bauwens, Louis Cerizza

Informatieveiligheidsconsulent : An Theunis