Algemeen nummer

09 216 33 11

Psychiatrisch verzorgingstehuis

Zorg op maat:

Psychiatrisch verzorgingstehuis

PVT Lorkenstraat

Voor wie? 

PVT Lorkenstraat is een wooninitiatief voor 60 personen met een langdurige psychiatrische zorgnood voor wie een ziekenhuisomkadering niet langer vereist is.

Wat bieden we?

In ons psychiatrisch verzorgingstehuis bieden we verschillende kleinschalige woonvormen aan:

    • Op Sprank zijn er twee leefgroepen van 12 bewoners verdeeld over één- en meerpersoonskamers. De woonbegeleiding is hier permanent aanwezig.
    • Op Gaffel zijn er 6 individuele studio’s, 3 appartementen voor 3 personen en 4 huizen voor 5 personen. De woonbegeleiding is hier permanent oproepbaar.

 

Het team staat in voor de woonbegeleiding van de bewoners in PVT. Kenmerkend voor die begeleiding is dat we huiselijke gezelligheid creëren, autonomie stimuleren, betekenisvolle dagbesteding aanbieden en een gepast kader bieden om familiale contacten te optimaliseren.

Vanuit welke visie?

Onze focus ligt op de kracht en persoonlijke mogelijkheden van bewoners en op levenskwaliteit. Belangrijke elementen zijn respect voor de keuzes van de bewoner, aandacht voor zijn ambities en het bieden van groeikansen binnen verschillende levensdomeinen.

We doen er ook alles aan om de rust, veiligheid en het comfort van ‘thuis’ zoveel mogelijk te benaderen. Iedere bewoner heeft zijn eigen ruimte ter beschikking en kan die naar eigen smaak inrichten. De dag- en tijdsindeling blijft zoveel mogelijk in handen van de bewoner.

Een verblijf in PVT is een schakel in het zorgtraject voor een bewoner.

Hoe meld je aan?

Aanmelden voor PVT Lorkenstraat gebeurt via een professionele verwijzer die een woonaanvraag indient bij de dienst zorgvragen van het P.C. Dr. Guislain.

 

Locatie: Campus Lorkenstraat

Contactpersonen: 

Psychiater: dr. Gunther Degraeve
Afdelingshoofd Gaffel: Isabelle de Wispeleir
Afdelingshoofd Sprank: Stijn Vincke
Therapeutisch coördinator wonen & herstel: Ellen Leemans
Clusterverantwoordelijke wonen: Nadine Verhoeven

Meer info: www.pvtlorkenstraat.be