Algemeen nummer

09 216 33 11

Contact

Algemene info:

Contact

Campus Dr. Guislain

P.C. Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88a 
9000 Gent 
T 09 216 33 11
F 09 216 33 12 
info@guislain.broedersvanliefde.be

Contact

Voor algemene vragen kan u contact opnemen met ons centrum via info@guislain.broedersvanliefde.be of via het algemeen nummer 09 216 33 11.

Voor vragen in verband met opnames kan u contact opnemen met de dienst zorgvragen via zorgvragen@guislain.broedersvanliefde.be of het nummer 09 216 33 90 (elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur).