Algemeen nummer

09 216 33 11

Contact

Algemene info:

Contact

Campus Dr. Guislain

P.C. Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88a 
9000 Gent 
T 09 216 33 11
F 09 216 33 12 
info@guislain.broedersvanliefde.be     

BE0406.633.304

Contact

Voor algemene vragen kan u contact opnemen met ons centrum via info@guislain.broedersvanliefde.be of via het algemeen nummer 09 216 33 11.

Voor vragen in verband met opnames kan u contact opnemen met de dienst zorgvragen via zorgvragen@guislain.broedersvanliefde.be of het nummer 09 216 33 90 (elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur).