Algemeen nummer

09 216 33 11

Dagziekenhuis

Zorg op maat:

Dagziekenhuis

Andiamo

Voor wie?

Het dagziekenhuis Andiamo is er voor volwassen mannen en vrouwen met een psychische kwetsbaarheid, die in een dagtherapie op zoek gaan naar een voedingsbodem voor een weg naar herstel, als een volwaardig alternatief op een volledige hospitalisatie, als overgang tussen een volledige hospitalisatie en ontslag uit het ziekenhuis, of als blijvende ondersteuning.

Wat bieden we?

Andiamo staat voor ‘samen op weg’. Samen met het team van Andiamo ga je op zoek naar wat je nodig hebt om een nieuw evenwicht in jouw leven te vinden, rekening houdend met jouw psychische kwetsbaarheid. Hoe kan jij jouw kwaliteit van leven vergroten en een zinvol leven leiden in onze maatschappij? We vertrekken steeds van jouw eigen krachten, vaardigheden en mogelijkheden. We gaan ook samen op zoek naar steun en hulp uit jouw omgeving. Samenwerken met jouw netwerk, familie, steunfiguren, begeleiders, vinden we belangrijk. We werken eveneens samen met organisaties die ondersteuning bieden op vlak van wonen, werken, vrije tijd etc. Samen kunnen we zoeken op welke manier zij jou kunnen helpen met het ondersteunen in jouw persoonlijke weg naar herstel.

We bieden een waaier aan individuele en voornamelijk groepstherapieën en activiteiten aan: zowel verbale als non-verbale, lichamelijke en creatieve, verdiepende en praktische therapieën. We proberen ook aan te sluiten bij het aanbod van voorzieningen in en rond de stad. Na een oriëntatieperiode van 4 weken bieden we jou een behandelingstraject aan dat we met jou samenstellen.

Vanuit welke visie?

Vanuit de herstelvisie staat jouw algemene levenskwaliteit centraal. Presentie, krachtgericht werken en werken met de context zijn hierbij belangrijke pijlers in ons werken. In een open en eerlijke houding willen we “er zijn” voor jou, samen ontdekken, samen zoeken, samen groeien. We zoeken aansluiting bij wat je kan, wat je graag wil. We trachten jou in jouw weg naar herstel zoveel mogelijk een eigen verantwoordelijkheid te geven.

Hoe meld je aan?

Voor een aanmelding neem je contact op met de dienst Zorgvragen.

Locatie: Campus Dr. Guislain

Contactpersonen: 

Afdelingshoofd: Annelies De Bruine
Therapeutisch coördinator: Bea Lesy
Psychiater: dr. An Van Duyse