Algemeen nummer

09 216 33 11

Zorgdepartement

Algemene info:

Zorgdepartement

Directeur patiëntenzorg : Christine De Vrieze 

Stafdienst
Stefanie Everaert – kwaliteitscoördinator
Filip De Meyer – her-intredebegeleider

An Theunis – ICT4Care

.

CLUSTER PSYCHOSENZORGARCHIPEL

Opnameafdeling psychosenzorg – VADEM : Edith Murangwa

Vervolgafdeling psychosenzorg – WADIS : Erik De Cock

Klinisch therapeutische behandelafdeling – MOTU : Thomas Cleppe

.

CLUSTER DUBBEL DIAGNOSE voor patiënten met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen

Zorgmanager : Filip Morisse

Afdeling DE STEIGER: Mieke Van Overbeke

Afdeling voor kinderen en jongeren (-16 jaar) – FIORETTI: Tom De Bois

.

CLUSTER 3

CRISISZORG: Katrijn Leen

Afdeling afhankelijksheidsproblematiek alcohol en/of medicatie – OPNAME 3 : Bart Lambrecht

Afdeling ouderenpsychiatrie – DE KEDRON: Ann Temmerman

_______

Nachtdienst: Liesbeth Kemp

PVT Lorkenstraat : Christine De Vrieze (coördinator wonen), Isabelle De Wispeleir en Stijn Vincke

MOBIL team : Dave Bols

Compagnie de Sporen : Sylvie Enzlin