Algemeen nummer

09 216 33 11

Zorgdepartement

Algemene info:

Zorgdepartement

Directeur patiëntenzorg : Christine De Vrieze 

Stafdienst
Stefanie Everaert – kwaliteitscoördinator
Filip De Meyer – her-intredebegeleider

An Theunis – ICT4Care

.

VADEM – opnameafdeling psychosenzorg: Edith Murangwa

WADIS – vervolgafdeling psychosenzorg: Erik De Cock

MOTU – klinisch therapeutische behandelafdeling: Thomas Cleppe

De Steiger – afdeling voor jongeren en volwassenen met verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen: Mieke Van Overbeke

Fioretti – afdeling voor kinderen en jongeren (-16 jaar) met verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen – Tom De Bois 

De afdelingen De Steiger en Fioretti vormen samen de cluster dubbeldiagnose. Zorgmanager voor de cluster: Filip Morisse.

Crisiszorg: Nadine verhoeven (a.i.)

Vàleo – Afdeling afhankelijksheidsproblematiek alcohol en/of medicatie: Bart Lambrecht

De Kedron – Afdeling ouderenpsychiatrie: Ann Temmerman

Nachtdienst: Liesbeth Kemp

PVT Lorkenstraat:Christine De Vrieze (coördinator wonen), Isabelle De Wispeleir en Stijn Vincke

MOBIL team: Dave Bols

Compagnie de Sporen: Sylvie Enzlin