Algemeen nummer

09 216 33 11

Nuttige links

Patiënt:

Nuttige links

www.uilenspiegel.net

Pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming. De vereniging heeft nu ook een luisterlijn van en voor lotgenoten. Alle info op de website en in deze flyer

www.zelfhulp.be

Zelfhulpgroepen kunnen een extra ondersteuning vormen tijdens het herstelproces.

www.opgang.be

De koepelorganisatie voor ervaringsdeskundigen en herstelondersteunende zorg.

clientenbureau.be/

Het Cliëntenbureau biedt onder meer een centraal informatiepunt rond herstel en ervaringsdeskundigheid in de ruime Gentse regio. Er is elke week een inloopmoment waar lotgenoten, familieleden en hulpverleners kunnen langsgaan met vragen.

www.upsendowns.be

Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.

www.herstelacademie.be

Een HerstelAcademie voorziet een vormingsaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met je psychisch herstel. Er is een specifiek aanbod in regio Gent.

www.aanloophuispocoloco.be

Poco Loco is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad met een aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.

www.similes.be

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabij betrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden… kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.