Algemeen nummer

09 216 33 11

Ambulante psychotherapie

Talent:

Ambulante psychotherapie

In het P.C. Dr. Guislain kan je ook terecht voor ambulante psychologische begeleiding door gespecialiseerde klinisch psychologen. De behandeling bestaat uit individuele of gezinsgesprekken met de psycholoog. De therapeutische begeleiding kan preventief zijn, en dus bedoeld om een opname te voorkomen, maar ook aansluiten op een ontslag uit het psychiatrisch centrum en dus passen binnen nazorg.

Aanvraag

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing via een (huis)arts of een psychotherapeut, of op eigen vraag zijn. De raadplegingen zijn altijd op afspraak. We verwachten wel dat je bent ingeschreven in een huisartsenpraktijk en/of in behandeling bent bij een psychiater.

Een afspraak maken 

De consultaties vinden plaats op Campus Dr. Guislain. Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 09 216 33 40, elke werkdag tussen 08.30 en 12.00 uur. We vragen je om zeker je telefoonnummer en je mailadres door te geven, zodat we contact kunnen opnemen moest de psychotherapeut afwezig zijn. Breng voor je eerste afspraak zeker je identiteitskaart en een eventuele verwijsbrief mee.

Kostprijs 

Een consultatie bij de psycholoog kost 60 euro voor een individueel gesprek van 45 minuten. Voor een gezinsgesprek van 75 minuten betaal je 90 euro. Elke maand krijg je een factuur van de patiëntenadministratie van het ziekenhuis. Als je minder dan 48 uur voor de geplande consultatie afbelt, moeten we het consult toch aanrekenen, tenzij je een geldig doktersattest kan voorleggen.

Meer info 

Heb je nog verdere vragen in verband met het aanbod ambulante psychotherapie in het P.C. Dr. Guislain, dan kan je contact opnemen met het medisch secretariaat: 09 216 33 40 (op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur). Consultaties vinden plaats op Campus Dr. Guislain. Meld je aan bij het onthaal.

Bij wie kan je terecht? 

Therapeut Michiel Poppe Ik bied graag een luisterend oor en bekijk daarnaast ook graag samen met jou wat belangrijk is in jouw leven. Wat belemmert jou? Welke hulpbronnen binnenin jezelf en binnen jouw omgeving kunnen we gebruiken om dichter bij het leven dat jij wil leiden te komen? Ondertussen ben ik al meer dan 15 jaar aan het werk in P.C. Dr. Guislain. Naast mijn studies psychologie en filosofie volgde ik opleidingen tot contextueel en ACT-therapeut. Je kan bij mij terecht voor individuele gesprekken, maar ook voor koppel- en gezinsgesprekken.

 Michiel Poppe, contextueel therapeut

Ik bied een luisterend oor en bekijk daarnaast graag samen met jou wat belangrijk is in jouw leven. Wat belemmert jou? Welke hulpbronnen in jezelf en binnen jouw omgeving kunnen we gebruiken om dichter te komen bij het leven dat jij wil leiden?

Ik ben al meer dan 15 jaar aan het werk in P.C. Dr. Guislain. Naast mijn studies psychologie en filosofie volgde ik opleidingen tot contextueel en ACT-therapeut. Je kan bij mij terecht voor individuele gesprekken, maar ook voor koppel- en gezinsgesprekken.