Iedereen in deze voorziening probeert u met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat u verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat u een vraag, probleem of klacht hebt.  U kan en mag de betrokken medewerker daar gerust over aanspreken.

Vindt u het moeilijk zelf naar deze medewerker toe te gaan om een oplossing te zoeken, dan kan u contact opnemen met een ombudspersoon.
Deze bemiddelaar is geen personeelslid van het ziekenhuis en heeft dus een onafhankelijke positie.

De ombudspersoon zal altijd naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de best mogelijke oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.

Deze mogelijkheid om een beroep te doen op een externe ombudspersoon wordt u geboden door de minister van volksgezondheid, ter ondersteuning van de rechten van de gebruiker, patiënt of bewoner in de geestelijke gezondheidszorg.
De ombudsfunctie is gratis.

De ombudspersoon die u kan aanspreken is mevr. Chantal Van Moerkerke, na afspraak.
U kan haar bereiken
Telefonisch: 0476 306 444
Via e-mail: chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be

Schriftelijk:
Mevr. Chantal Van Moerkerke
PopovGGZ vzw
Oude Abdij
Drongenplein 26
9031 Drongen

Meer informatie kan u nalezen op de website “www.ombudsfunctieggz.be“.