Algemeen nummer

09 216 33 11

Wadis

Zorg op maat:

Wadis

Wadis 

Voor wie?

Wadis is een behandelafdeling voor volwassen personen met een psychotische problematiek.

Wat bieden we?

Wadis kiest voor het bio-psycho-sociaal model. Respectvolle bejegening en een werkrelatie opbouw tussen patiënt en hulpverlener vormen de basis voor individuele behandeltrajecten. We hebben aandacht voor krachtgericht werken en vertrekken daarbij vertrekken vanuit de mogelijkheden van de persoon, niet enkel vanuit zijn problemen.

Van bij de opname wordt er samen gewerkt aan een maatschappijgericht toekomstperspectief: opnieuw richting zelfstandig wonen, terugkeer naar de gezinssituatie, een vorm van begeleid wonen, enz. Die woonvormen kunnen als extra ondersteuning tijdelijk verder gecombineerd worden met dagbehandeling op de afdeling.

Bij de uitbouw van het behandelplan verwachten we een deelname aan het therapeutisch aanbod: individuele psychotherapie, ergotherapie, bewegingstherapie, samenwerking met de maatschappelijk werker en toewijsverpleegkundigen.

In de loop van het behandeltraject hebben we ook oog voor de zorg en inbreng van de familie.

Hoe meld je aan? 

Voor aanmeldingen neem je contact op met de dienst zorgvragen

Locatie: campus Dr. Guislain 

Contactpersonen: 

Psychiater: dr. An Van Duyse, dr. Charlotte Meersman
Afdelingshoofd: Erik De Cock 
Therapeutisch coördinator: Laura Van de Sype