Algemeen nummer

09 216 33 11

Ziekenhuisrekening

Patiënt:

Ziekenhuisrekening

Verblijfskosten
De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar het is bij wet voorzien dat een patiënt een eigen “persoonlijk aandeel” moet ten laste nemen. Dat persoonlijk aandeel varieert afhankelijk van de duur van je verblijf en je hoedanigheid als verzekerde (al dan niet rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming, werkloze, personen ten laste, enz.).

Hoedanigheid als verzekerde
Afhankelijk van een aantal factoren (o.a. inkomen en/of gezinssituatie) ben je bij het ziekenfonds al dan niet verzekerd als rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, met inbegrip van het OMNIO-statuut (dat is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen). Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (met inbegrip van het OMNIO-statuut), geniet van een voorkeurtarief bij ziekenhuisopname. Concreet betekent dat dat je voor bepaalde rubrieken uit de ziekenhuisfactuur een lager persoonlijk aandeel (= remgeld) zal betalen (zie ook punt 3.1 van de opnameverklaring). Wanneer je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je alle kosten helemaal zelf betalen (de verblijfskosten én de bijhorende prestaties). In dat geval bedraagt de verblijfskost vanaf 1 januari 2019 € 314,18 per dag opname in ons ziekenhuis. We raden je in dat geval aan om zo snel mogelijk het ziekenfonds te contacteren om je in regel te stellen. De maatschappelijk werker van de afdeling waar je verblijft, kan je daarbij helpen.

Duur van de opname
De duur van de opname hangt af van het behandel- en herstelproces. De opname kan m.a.w. van korte of langere duur zijn. In functie van de verblijfsduur wijzigt het wettelijk persoonlijk aandeel per dag voor de verblijfskosten en voor de honoraria van de betrokken artsen.
Voor een aantal categorieën van patiënten stijgt het persoonlijk aandeel vanaf het 6de jaar van opname (zie ook punt 3.1 van de opnameverklaring).
Als je slechts gedeeltelijk opgenomen wordt (hetzij nachthospitalisatie, hetzij daghospitalisatie), betaal je geen wettelijk persoonlijk aandeel in de verblijfskost tenzij je een bezoldigde activiteit uitoefent.
Als je overdag bezoldigd wordt voor een tewerkstelling in een beschutte werkplaats en ‘s nachts in het ziekenhuis opgenomen bent, is er geen vermindering van het persoonlijk aandeel bij een opname die langer duurt dan 5 jaar.

Hier vind je meer toelichting over de kosten van je verblijf in het ziekenhuis.