Algemeen nummer

09 216 33 11

MOBiL 2B team

Zorg op maat:

MOBiL 2B team

MOBiLteam Gent West

Het P.C. Dr. Guislain is partner van het MOBiLteam van Het Pakt (Netwerk GGZ Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen).

Voor wie?

 • Volwassenen ouder dan 16 jaar met langdurige zorgafhankelijkheid binnen de geestelijke gezondheidszorg die zich in de maatschappij kunnen handhaven.
 • De cliënt met verdoken psychische problemen in de thuiszorg.
 • De psychiatrische cliënt die na zijn ontslag uit het ziekenhuis of parallel met een ambulante behandeling, nog thuiszorg nodig heeft.
 • De zorgwekkende zorgvermijder: mensen die zonder zorg een risico vormen voor zichzelf of voor anderen, maar die er om verschillende redenen niet toe komen om behandeling of zorg te vragen of toe te laten.

 

Wat bieden we?

  • Het MOBiLteam Het PAKT staat  voor  Mobiele Ondersteuning en Begeleiding in de Leefomgeving en heeft als doel mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid te begeleiden en te behandelen in hun eigen leefomgeving. Waar nodig geven we ondersteuning gegeven aan het persoonlijk en professioneel netwerk.
  • Bemoeizorg: kan wanneer cliënten door hun ziektebeeld niet wilsbekwaam (‘handelingsonbekwaam’) zijn en zichzelf ernstig verwaarlozen of hun omgeving ernstig verstoren.
  • Gedwongen zorg: voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving en dit op basis van hun psychiatrisch ziektebeeld.

 

Vanuit welke visie?

 • We bekijken voor elke cliënt welke benadering het best past voor dit moment in zijn of haar leven in relatie tot de relevante anderen. 
 • Referentiekader: balanced care (WGO-HEN), stepped care, strengths, presentie, case management, shared Caseload, rehabilitatie, systeem- en contextueel denken

 

Hoe meld je aan? 

Voor inlichtingen en aanmeldingen kan je contact opnemen op het nummer 09 230 56 46 of via assessmentteam@pakt.be

 

Locatie: Groot Begijnhof 25, 9040 Sint-Amandsberg 

Contactpersonen: 

Coördinator: Dave Bols
Psychiater: dr. Griet Viaene

Meer informatie: www.pakt.be

 •