Algemeen nummer

09 216 33 11

Patiëntveiligheid

Algemene info:

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid, daar zorgen we samen voor

Kwaliteit en patiëntveiligheid nemen een centrale plaats in in de missie en de strategische keuzes van het P.C. Dr. Guislain. Dankzij de dagdagelijkse inzet van alle medewerkers proberen we de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor patiënten te verbeteren en onveilige situaties te voorkomen.

Sinds 2007 sluit ons psychiatrisch centrum met de federale overheid contracten af om een systematisch beleid uit te werken om de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten te verbeteren.