Algemeen nummer

09 216 33 11

Vadem – intensieve dienst

Zorg op maat:

Vadem – intensieve dienst

Vadem – intensieve dienst psychosezorg

Voor wie?

Vadem is een afdeling voor mensen met psychotische symptomen of een psychotische kwetsbaarheid, voor wie een intensieve behandeling zinvol is. We richten ons enerzijds op jonge mensen (18 tot 30 jaar) die voor de eerste of tweede keer te maken krijgen met psychotische symptomen. Daarnaast kunnen ook mensen vanaf 30 jaar bij ons terecht die opnieuw geconfronteerd worden met psychotische symptomen en bij wie we streven naar maximaal herstel.

Wat bieden we?

  • Vadem is een open opname- en behandelafdeling met een focus op de acute psychosezorg. Via een intensieve behandeling proberen we zo snel mogelijk te komen tot stabilisatie. Een opname op Vadem richt zich op diagnosestelling en het opmaken en evalueren van het behandelplan. Samen met het netwerk streven we naar herstel en maatschappelijk reïntegratie.
  • In crisissituaties zetten we in op 1-op-1 begeleiding en kunnen we terecht in een van de 2 kamers voor intensieve behandeling. Dat zijn ruime kamers waar nabijheid, verpleegkundige zorg en therapiemomenten kunnen voorzien worden op de kamer. Er kan ook een familielid blijven overnachten.
  • Er zijn verschillende trajecten mogelijk: opname, dagtherapie en postkuur. Een opname duurt niet langer dan 6 maanden.
  • Je komt terecht in een lichtrijke en rustgevende omgeving.

 

Vanuit welke visie?

De behandeling is medisch-psychiatrisch en psychotherapeutisch, met mogelijkheid tot zowel individuele als groepstherapeutische begeleiding.

We werken vanuit verschillende therapeutische referentiekaders: met de familie werken we systeemtherapeutisch (gezinsgesprekken, familie-avonden, KOPP-werking). Individueel en in groep passen we de principes van Acceptance & Commitment Therapy toe. Algemeen is onze zorg herstelondersteunend waarbij we het behandelplan in dialoog met de patiënt en, indien gewenst, zijn omgeving vorm geven. We werken maximaal samen met het aanwezige netwerk.

We focussen ons in de behandeling niet enkel op de psychotische kwetsbaarheid maar hebben ook aandacht voor het herstel van sociale contacten, het terug opnemen van studies, werk en vrijetijdsbesteding. De persoonlijke waarden van de patiënt vormen daarbij de leidraad.

Hoe meld je aan? 

Voor aanmeldingen neem je contact op met de dienst zorgvragen

 

Locatie/campus: Campus Dr. Guislain 

Contactpersonen: 

Psychiater: Dr. Caroline De Smul
Adelingshoofd: Edith Murangwa
Therapeutisch coördinator: Annemie Lauwers