Algemeen nummer

09 216 33 11

De Steiger

Zorg op maat:

De Steiger

De Steiger

Voor wie?

De Steiger biedt een continuüm van zorg aan voor jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking (totaal IQ van <70 en voor het 18de levensjaar vastgesteld) en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

Wat bieden we? 

Het zorgprogramma van De Steiger omvat verschillende modules.

Kortdurende Psychiatrische Zorg (KPZ): focust op rust bieden, ontregelde en vastgelopen situaties stabiliseren en beveiligen, medicatie-aanpassing en een eerste indicatiestelling voor vervolgzorg. Er is een laagdrempelig aanbod waarbij het ‘zijn’ centraal staat. De opnameduur is 1  tot max. 6 weken. Een interdisciplinair opnameteam bepaalt vooraf de duur van de opname en de behandeldoelen.

Jongerengroep: een residentiële behandelmodule voor schoolgaande jongeren vanaf 16 met een lichte of matige verstandelijke beperking. Een opname duurt 3 tot max. 6 maanden. Tijdens de opname is samenwerking met en engagement van de brede context van de patiënt essentieel. We focussen op beeldvorming en behandeling, met een therapeutisch en schoolaanbod op maat. Weekends brengen de jongeren door in hun eigen omgeving.

Volwassengroep: een residentiële behandelmodule voor volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Een opname duurt 3 tot max. 6 maanden. We focussen op beeldvorming en behandeling en er is een therapeutisch aanbod op maat. Tijdens de opname is samenwerking met en engagement van de brede context van de patiënt essentieel. Weekends brengen de patiënten door in hun eigen omgeving.

Dagtherapie: een semi-residentiële behandelmodule voor personen vanaf 18 jaar met een licht of matig verstandelijke beperking en een psychiatrische hulpvraag. We focussen op therapieën op maat, beeldvorming en re-integratie.  De opnameduur wordt individueel bepaald (max. 1 jaar). Verbinding met de samenleving en de eigen leefomgeving van de persoon staat centraal. De werking van de dagtherapie is ingebed in de infrastructuur en werking van de Volwassengroep.

Vanuit welke visie?

Binnen De Steiger werken we vanuit een bio-psycho-sociaal model, aangevuld met een ontwikkelingsdynamisch kader. Binnen dit laatste ontwikkelingspsychiatrisch denken van Anton Došen, wordt vooral gewerkt vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling van cliënten. We maken een onderscheid tussen wat een persoon kan (gedrag, vaardigheden) en wat hij aankan (draagkracht, veerkracht, intrapsychische dynamiek…). We kijken naar de oorzaak of problematiek onder het (probleem)gedrag, om zo adequaat in te kunnen spelen op de basale emotionele noden van de patiënt.

  • Psychiatrisch luik
  • Context: tijdens de opname is samenwerking met en engagement van de brede context van de patiënt essentieel

 

Hoe meld je aan? 

Aanmelden voor een residentiële opname of dagtherapie kan via de dienst zorgvragen van het P.C. Dr. Guislain.

Locatie: campus Dr. Guislain

Contactpersonen: 

Afdelingshoofd: Zarah Debie
Adjunct-afdelingshoofd: Marie Van Cauteren
Therapeutisch coördinator: Suzan Laureys
Psychiaters: dr. Griet Viaene, dr. Arnaud De Rouck
Maatschappelijk werkers: Véronique De Clercq, Fien Vervaecke
Contextmedewerkers: David De Corte, Nele Mentens