Algemeen nummer

09 216 33 11

Geloofsovertuiging

Patiënt:

Geloofsovertuiging

Bezoek pastoraal medewerker
U kan terecht bij de pastorale dienst voor een persoonlijk gesprek of ontmoetingsmoment.
Indien de pastor niet aanwezig is op het bureel kan u deze bereiken via het onthaal. Via e-mail is de dienst te bereiken via pastoraal@guislain.broedersvanliefde.be.
Ook familieleden van patiënten en cliënten kunnen een beroep doen op de pastorale dienst.

Bezoek vertegenwoordiger ander geloof
Patiënten en bewoners van een andere belijdenis of levensovertuiging kunnen een beroep doen op bedienaars van hun eredienst.
U kan voor meer informatie terecht bij de pastores of via de medewerkers van de afdeling.

Vieringen
Elke vrijdag om 16.00 uur vieren we samen liturgie in de kapel van de campus Dr. Guislain. Op zondag om 09.30 uur kan men wekelijks aansluiten bij de viering in de kapel van campus Sint-Alfons.

We heten iedereen van harte welkom om in deze bezinningsruimtes even tot stilte te komen.

Bezinning
Onze bijbelgroep Samuel komt wekelijks samen rond een thema dat in overleg met de patiënten gekozen wordt. Zo komen we tot bezinning en levendige discussies. Wekelijkse bijeenkomst op woensdag om 10.30u (campus Dr. Guislain).