Algemeen nummer

09 216 33 11

SKIPI

Zorg op maat:

SKIPI

SKIPI (De Steiger)

Voor wie?

SKIPI is er voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking (totaal IQ van <70 en voor het 18de levensjaar vastgesteld) in een psychiatrische crisissituatie. Let op: ‘crisis’ is niet hetzelfde als ‘urgentie’, waarbij er onmiddellijke hulp nodig is. 

Wat bieden we? 

SKIPI biedt snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie op maat van de cliënt en (in) zijn omgeving en/of netwerk.

Concreet staat het SKIPI-team binnen de 72 uur ter plaatse voor een interventie. Er kunnen in totaal maximaal 2 interventies plaatsvinden. Pas na de tussenkomst in de omgeving waar de cliënt zich op dat moment bevindt, kunnen we tot een eventuele crisisopname (van max. 7 dagen) overgaan.

Een eventuele opname focust op stabiliseren en beveiligen van de situatie, rust bieden, prikkelreductie, time-out (van een stresserende omgeving naar ‘andere’ omgeving), indicatie en advies voor vervolg zorgpad, …

Vanuit welke visie?

We werken vanuit een biologisch, psychologisch, sociaal en ontwikkelingsdynamisch kader. Dat wordt verbonden aan het ontwikkelingspsychologisch kader van Anton Došen en de sociaal emotionele ontwikkeling. We maken een onderscheid tussen wat iemand kan (vaardigheden) en wat hij aankan (draagkracht, veerkracht, …). We kijken naar de oorzaak of problematiek onder het (probleem)gedrag, om zo adequaat in te kunnen spelen op de noden van de patiënt.

Hoe meld je aan? 

Je neemt contact op met het SKIP-team op het nummer 0477 88 02 08. Er is telefonische permanentie van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 16.30 uur. De mobiele crisisinterventies vinden plaats op maandagnamiddag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag.

Locatie: Campus Dr. Guislain

Contactpersonen: 

Coördinator: Leen De Neve

Meer informatie: brochure SKIPI