Algemeen nummer

09 216 33 11

Afdelingen

Professional:

Afdelingen

VADEM
Doelgroep: opnamedienst psychosenzorg
Referentiekader: persoonsgericht-, medisch-, psycho-, en sociaal model

Afdelingshoofd: Edith Murangwa
Afdelingspsycholoog: Annemie Lauwers
Psychiaters:  Dr. Caroline De Smul, dr. Stefanie De Moerloose
Maatschappelijk werkers: Bram Temmerman

Locatie: campus Dr. Guislain

Opname 3
Doelgroep: opname- en behandelingsafdeling afhankelijkheidsproblematiek (alcohol en/of medicatie)
Referentiekader: De afdelingswerking is gebaseerd op de principes van de themagecentreerde interactie. Binnen een milieutherapeutische visie wordt een individueel behandeltraject en een groepsopvolging opgezet waarbij supportief en/of sociaal therapeutisch gewerkt wordt. In functie van de afhankelijkheidsproblematiek hanteren we het zelfdeterminerend model met een expliciete focus op het scheppen van een motivationeel kader.

Afdelingshoofd: Bart Lambrecht
Afdelingspsycholoog: Lieselotte Vermeulen
Psychiater: Dr. Guido Soetaert
Maatschappelijk werkers: Jill Vander Schelden, Annelies Grison

Locatie: campus St.-Alfons

MOTU
Doelgroep: afdeling voor Institutionele Psychotherapie voor patiënten die omwille van hun pathologie een langere opname nodig hebben.
Referentiekader: Institutionele Psychotherapie – Psychoanalyse

Afdelingshoofd: Thomas Cleppe 
Afdelingspsycholoog: Jan Dossche
Psychiater: Dr. Vera Opstaele
Maatschappelijk werker: Kristine Van de Vijver

Locatie: campus Dr. Guislain

WADIS
Doelgroep: behandelafdeling voor volwassen personen met een psychotische problematiek
Referentiekader: bio-psycho-sociaal model met individuele behandeltrajecten. Respectvolle bejegening en het opbouwen van een werkrelatie tussen patiënt en hulpverlener vormen de basis van het behandeltraject. Er is aandacht voor krachtgericht werken waarbij er wordt vertrokken vanuit de mogelijkheden van de persoon en niet enkel vanuit zijn problemen.

Afdelingshoofd: Erik De Cock
Afdelingspsycholoog: Laura Van de Sype
Psychiater: Dr. Vera Opstaele
Maatschappelijk werker: Titia de Vreugd

Locatie: campus Dr. Guislain

Crisiszorg

Doelgroep: opnameafdeling voor volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken.

Afdelingshoofd: Katrijn Leen
Afdelingspsycholoog: Liese Van Parys
Psychiaters: dr. Wolf Spanoghe, dr. De Smul
Maatschappelijk werker: Isabelle Wyngaerd

Locatie: campus Dr. Guislain

De afdelingen VADEM, MOTU, WADIS, vormen samen het intern circuit psychosenzorg ARCHIPEL.

Ouderen

De Kedron
Doelgroep: opnamedienst ouderenpsychiatrie:
Referentiekader: biomedisch – eclectisch – familiegericht

Afdelingshoofd: Ann Temmerman
Afdelingspsycholoog: Ernestine Callens
Psychiater: dr. Hans Debruyne
Maatschappelijk werker: Els De Clippeleir

Locatie: campus Sint-Alfons

Kinderen en Jongeren

Fioretti
Doelgroep: opnamedienst voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische stoornis.
Referentiekader: voornamelijk ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: Tom De Bois
Afdelingspsycholoog: Sofia Vanneste
Psychiaters: Dr. Miet Suy
Maatschappelijk werker: Fien Vervaecke

Locatie: campus De Deyne

Specifiek aanbod

De Steiger
Doelgroep: opnamedienst voor jongvolwassen en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.
Referentiekader: ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: Mieke Van Overbeke
Afdelingspsycholoog: Suzan Laureys
Psychiaters: Dr. Gunther Degraeve, dr. Miet Suy
Maatschappelijk werker: Véronique De Clercq

Locatie: campus St.-Alfons

 

Outreach De Steiger (Mobiele Interventie Cel)
Mobiele interventiecel (MIC) voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problemen werkt vooral intermediair en intersectoraal. Outreach komt naar de cliënt en zijn omgeving toe en zal vanuit hun expertise betreffende geestelijke gezondheid tijdelijk ondersteunen.

Meer informatie voor verwijzers in deze informatiebrochure. 

SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking
SKIPI is een mobiel team dat volwassenen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij crisissituaties begeleidt in zijn of haar omgeving. SKIPI staat voor snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie. De medewerkers komen ter plaatse om expertise in te brengen en advies te verlenen. Het SKIPI-team is op weekdagen bereikbaar via 0477 88 02 08.

Meer informatie in deze informatiefolder.

Partiële hospitalisatie
Alle opname-afdelingen beschikken over de mogelijkheid tot partiële hospitalisatie (dag of nacht).

Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

PVT Lorkenstraat
Doelgroep: personen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) die in aanmerking komen voor een woonomgeving met 24-uurs begeleiding

Coördinator Wonen: Christine De Vrieze
Afdelingshoofd: Isabelle de Wispeleir (Gaffel) en Stijn Vincke (Sprank 42 en 44)
Psychiaters: dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werker: Jozefien De Wagter
Herstelbegeleider: Béa Lesy

Locatie: campus Lorkenstraat

Meer info op www.pvtlorkenstraat.be

PVT De Klip
Doelgroep: gestabiliseerde chronisch psychiatrische patiënten al of niet met bijkomende lichamelijke problemen

Afdelingshoofd: Thomas Cleppe

Beleidsarts: Dr. Vera Opstaele
Maatschappelijk werker:

Locatie: campus Dr. Guislain