Algemeen nummer

09 216 33 11

Afdelingen

Professional:

Afdelingen

VADEM
Doelgroep: opnamedienst psychosenzorg
Referentiekader: persoonsgericht-, medisch-, psycho-, en sociaal model

Afdelingshoofd: Edith Murangwa
Therapeutisch coördinator: Annemie Lauwers
Psychiaters:  Dr. Caroline De Smul
Maatschappelijk werker: Bram Temmerman

Locatie: campus Dr. Guislain

Vàleo
Doelgroep: opname- en behandelingsafdeling afhankelijkheidsproblematiek (alcohol en/of medicatie)
Referentiekader: De afdelingswerking is gebaseerd op de principes van de themagecentreerde interactie. Binnen een milieutherapeutische visie wordt een individueel behandeltraject en een groepsopvolging opgezet waarbij supportief en/of sociaal therapeutisch gewerkt wordt. In functie van de afhankelijkheidsproblematiek hanteren we het zelfdeterminerend model met een expliciete focus op het scheppen van een motivationeel kader.

Afdelingshoofd: Bart Lambrecht
Therapeutisch coördinator: Lieselotte Vermeulen
Psychiater: Dr. Guido Soetaert
Maatschappelijk werkers: Jill Vander Schelden, Annelies Grison

Locatie: campus St.-Alfons

MOTU
Doelgroep: afdeling voor Institutionele Psychotherapie voor patiënten die omwille van hun pathologie een langere opname nodig hebben.
Referentiekader: Institutionele Psychotherapie – Psychoanalyse

Afdelingshoofd: Thomas Cleppe 
Therapeutisch coördinator: Jan Dossche
Psychiater: Dr. Caroline De Smul
Maatschappelijk werker: Kristine Van de Vijver

Locatie: campus Dr. Guislain

WADIS
Doelgroep: behandel- en resocialisatie-afdeling voor volwassenen met een EPA problematiek
Referentiekader: bio-psycho-sociaal model met individuele gefaseerde behandeltrajecten. Respectvolle bejegening en het opbouwen van een werkrelatie tussen patiënt, hulpverlener en netwerk vormen de basis van het behandeltraject. We werken kracht- en herstelgericht en vertrekken vanuit de mogelijkheden van de persoon. 

Afdelingshoofd: Erik De Cock
Therapeutisch coördinator: Laura Van de Sype
Psychiater: Dr. An Van Duyse, dr. Charlotte Meersman
Maatschappelijk werker: Jana Vermeersch

Locatie: campus Dr. Guislain

Crisiszorg

Doelgroep: opnameafdeling voor volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken.

Afdelingshoofd: Sanne Osterholt
Therapeutisch coördinator: Liese Van Parys
Psychiater: dr. Anthony Verfaillie, dr. Charlotte Meersman
Maatschappelijk werker: Isabelle Wyngaerd

Locatie: campus Dr. Guislain

Ouderen

De Kedron
Doelgroep: opnamedienst ouderenpsychiatrie:
Referentiekader: biomedisch – eclectisch – familiegericht

Afdelingshoofd: Ann Temmerman
Therapeutisch coördinator: Kirsten Van Acker
Psychiater: dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werker: Jasper Van Loo

Locatie: campus Sint-Alfons

Kinderen en Jongeren

Fioretti
Doelgroep: opnamedienst voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische stoornis.
Referentiekader: voornamelijk ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: Tom De Bois
Therapeutisch coördinator: Kaat Codron, Bram Henau
Psychiaters: Dr. Miet Suy
Maatschappelijk werker: Fien Vervaecke

Locatie: campus Dr. Guislain

Specifiek aanbod

De Steiger
Doelgroep: opnamedienst voor jongvolwassen en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.
Referentiekader: ontwikkelingspsychologisch kader van A. Došen

Afdelingshoofd: Zarah Debie
Therapeutisch coördinator: Suzan Laureys, Leen De Neve
Psychiaters: dr. Griet Viaene, dr. De Rouck
Maatschappelijk werker: Véronique De Clercq

Locatie: campus Dr. Guislain

 

Outreach De Steiger (Mobiele Interventie Cel)
Mobiele interventiecel (MIC) voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problemen werkt vooral intermediair en intersectoraal. Outreach komt naar de cliënt en zijn omgeving toe en zal vanuit hun expertise betreffende geestelijke gezondheid tijdelijk ondersteunen.

Meer informatie voor verwijzers in deze informatiebrochure. 

SKIPI, mobiele crisiszorg voor volwassenen met verstandelijke beperking
SKIPI is een mobiel team dat volwassenen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij crisissituaties begeleidt in zijn of haar omgeving. SKIPI staat voor snelle, kortdurende, intensieve psychiatrische interventie. De medewerkers komen ter plaatse om expertise in te brengen en advies te verlenen. Het SKIPI-team is op weekdagen bereikbaar via 0477 88 02 08.

Meer informatie in deze informatiefolder.

Partiële hospitalisatie
Alle opname-afdelingen beschikken over de mogelijkheid tot partiële hospitalisatie (dag of nacht).

Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

PVT Lorkenstraat
Doelgroep: personen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) die in aanmerking komen voor een woonomgeving met 24-uurs begeleiding

Clusterverantwoordelijke wonen: Nadine Verhoeven
Afdelingshoofd: Isabelle de Wispeleir (Gaffel) en Stijn Vincke (Sprank 42 en 44)
Psychiater: dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werker: Jozefien De Wagter
Therapeutisch coördinator cluster wonen: Ellen Leemans

Locatie: campus Lorkenstraat

Meer info op www.pvtlorkenstraat.be