Algemeen nummer

09 216 33 11

Directieteam

Algemene info:

Directieteam

 
Algemeen directeur: Rik Ouvry

Adjunct-algemeendirecteur: Hannes Decraene

Directeur patiëntenzorg: Christine De Vrieze 

Directeur Organisatie: Marjolein Holvoet

Hoofdgeneesheer : dr. An Van Duyse 

Het directieteam vormt, samen met de bijna 500 medewerkers, het noodzakelijke samenspel om de ‘core business’ te realiseren. In overeenstemming met de missie zetten zij de beleidscoördinaten uit waarop het centrum zich richt om dagelijks ‘bezielde en deskundige zorg’ waar te maken.

Directiesecretariaat : Caroline Dheere

Kwaliteitscoördinator : Stefanie Everaert

Beleidsmedewerker : Lore Van Hulle

Preventieadviseur : Dominique Guilbert

Apotheker : Lore Van Kerckhove

Pastorale medewerkers : Koen Minnaert – Christoph Moonen