Algemeen nummer

09 216 33 11

Ontslag

Patiënt:

Ontslag

Bij ontslag wordt de behandeling in het ziekenhuis als beëindigd beschouwd.
De zorgverleners en de patiënt en zijn familie bereiden het ontslag samen voor. 

Na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis heb je vaak nog nood aan opvolging en ondersteuning. Die opvolging en ondersteuning kan zich situeren op verschillende vlakken: medisch, psycho-therapeutisch, sociaal, … .

Tijdens je opname zal naast de behandeling in het ziekenhuis zelf, ook grote aandacht besteed worden aan het installeren van een netwerk van hulpverleners dat instaat voor je opvang.

Bij deze ontslagvoorbereiding laat men zich inspireren door de methodiek van ontslagmanagement, waarbij veel belang gehecht wordt aan een sterke samenwerking tussen ziekenhuismedewerkers onderling en hulpverleners uit de semi-residentiële (vb. beschut wonen, centra voor dagtherapie) en de ambulante sector (vb. centra geestelijke gezondheidszorg, OCMW, activiteitencentra, diensten voor gezinshulp, psychiatrische thuiszorg, …).