Bij ontslag wordt de behandeling in het ziekenhuis als beëindigd beschouwd.
Het ontslag wordt voorbereid in overleg met de patiënt en zijn familie.

Na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis heeft u vaak nog nood aan opvolging en ondersteuning. Deze opvolging en ondersteuning kan zich situeren op verschillende vlakken: medisch, psycho-therapeutisch, sociaal, … .

Tijdens uw opname zal naast de behandeling in het ziekenhuis zelf, ook grote aandacht besteed worden aan het installeren van een netwerk van hulpverleners dat instaat voor uw opvang.

Bij deze ontslagvoorbereiding laat men zich inspireren door de methodiek van ontslagmanagement waarbij veel belang gehecht wordt aan een sterke samenwerking tussen ziekenhuismedewerkers onderling en hulpverleners uit de semi-residentiële (vb. beschut wonen, centra voor dagtherapie) en de ambulante sector (vb. centra geestelijke gezondheidszorg, OCMW, activiteitencentra, diensten voor gezinshulp, psychiatrische thuiszorg, …).

Wie op zoek is naar een woning kan in onderstaande brochure een overzicht met handige tips terug vinden.

Woonwijzer