Algemeen nummer

09 216 33 11

Ouderenpsychiatrie – De Kedron

Zorg op maat:

Ouderenpsychiatrie – De Kedron

De Kedron

Voor wie?

De Kedron is een gesloten opname- en behandelafdeling voor ouderen (65+). Zowel psychogeriatrische patiënten met een psychiatrische aandoening als een neurodegeneratieve aandoening, die omwille van een levensfaseproblematiek nood hebben aan een leeftijdsspecifieke aanpak, kunnen bij ons terecht.

Wat bieden we?

We focussen op diagnosestelling en kortdurende behandeling in een warme, comfortabele en veilige omgeving. Binnen onze werking wordt de oudere geïntegreerd in een leefgroep met een gestructureerde dagindeling en een uitgebreid aanbod van ateliers en groepstherapieën. Zorg op maat is belangrijk en individuele begeleiding is mogelijk, net als dagtherapie als nazorg.

Diagnostiek aan de hand van neuropsychologische testing en oppuntstelling van neurodegeneratieve aandoeningen en de bijkomende gedragsproblemen, via agogische advies en medicatie-oppuntstelling zijn een afdelingsspecifieke expertise.

Verder bekijken we individueel welke behandeldoelen er zijn en hoeveel tijd ervoor nodig is. We proberen een evenwicht te bieden tussen activatie en ontspanning, prikkeling en ontprikkeling.

Vanuit welke visie?

We streven naar een maximale re-integratie in de maatschappij en verwijzen eventueel naar een aangepaste woonsetting. De familie en het netwerk van de cliënten zijn belangrijke compagnons en we proberen samen te zoeken naar een waardig toekomstperspectief.

We focussen op de talenten van de oudere en zijn netwerk. Belangrijk is de zelfredzaamheid en eigenaarschap van de oudere. Samen zoeken we een passend traject en hersteltempo. We doen dat via nabijheid en het installeren van een evenwaardige en respectvolle relatie. Zo helpen we de oudere tot stabilisatie van de problematiek, bij verwerking en heroriëntatie.

Hoe meld je aan?

Aanmeldingen gebeuren via de dienst zorgvragen.

Locatie: Campus Sint-Alfons 

Contactpersonen:

Afdelingshoofd: Ann Temmerman
Therapeutisch coördinator: Kirsten Van Acker
Psychiater: dr. Gunther Degraeve
Maatschappelijk werker: Jasper Van Loo

Meer info: onthaalbrochure De Kedron