Algemeen nummer

09 216 33 11

Polikliniek

Zorg op maat:

Polikliniek

Consultaties en psychotherapie

Binnen het P.C. Dr. Guislain kan u bij de artsen-psychiaters en bij verschillende therapeuten, buiten de ziekenhuisopname, een consultatie vastleggen.