Algemeen nummer

09 216 33 11

Historiek

Algemene info:

Historiek

Het actuele P.C. Dr. Guislain ontstond in 1997 als een fusieziekenhuis tussen het toenmalig Neuropsychiatrisch Centrum St.-Alfons en het toenmalig Pscyhiatrisch Centrum Dr. Guislain. Samen staan ze voor meer dan 300 jaar zorg en inzet voor mensen met een psychiatrisch lijden. In de loop van die vele jaren zijn heel veel mensen met liefde en deskundigheid ontvangen, verpleegd en behandeld.

Beide ziekenhuizen delen niet enkel hun negentiende eeuwse wortels maar ook dezelfde inspirerende stichter Kanunnik Petrus Jozef Triest. Het was immers op aandringen van Prof. Dr. Jozef Guislain zelf, de eerste hoofdgeneesheer van deze beide Gentse centra, dat de Broeders van Liefde in 1842 het initiatief namen tot de oprichting van het ‘Maison de Repos’ (St.-Alfons) teneinde gegoede burgers psychiatrische zorg aan te bieden, terwijl het P.C. Dr. Guislain op last van de Commissie van de Godshuizen en Gastuizen ook armlastige patiënten opnam. De naoorlogse democratisering met de uitbouw van het sociaal zekerheidssysteem heeft dit verschil tussen beide ziekenhuizen en de oorspronkelijke bestaansgrond uitgevlakt en tot een historisch gegeven herleid.

De uitstraling van het werk van Prof. Dr. Jozef Guislain voor beide ziekenhuizen, maar ook breder, voor de uitbouw van de Belgische psychiatrie, kan moeilijk overschat worden. Voor de naamgeving van het fusieziekenhuis werd daarom ook resoluut gekozen voor de naam van de eerste hoofdgeneesheer en medestichter van beide Gentse ziekenhuizen. Zo ontstond in 1997 het fusieziekenhuis, het P.C. Dr. Guislain.