Algemeen nummer

09 216 33 11

Afhankelijksheidsproblematiek (alcohol en/of medicatie) – Vàleo

Zorg op maat:

Afhankelijksheidsproblematiek (alcohol en/of medicatie) – Vàleo

Vàleo

Voor wie? 

Vàleo richt zich tot mensen die problemen ervaren door het overmatig gebruik van alcohol en/of medicatie en die daarvoor een behandeling willen.

Wat bieden we? 

Een behandeltraject op Vàleo verloopt in fasen. In een eerste fase focussen we op fysieke ontwenning, op structuur, op het versterken van de motivatie en het verhelderen van de individuele doelstellingen. In de tweede fase ligt de focus op gedragsverandering en het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten die bijdragen tot een gezonde, niet-verslaafde levensstijl. In de laatste fase staat resocialisatie centraal.

De behandeling omvat een groepsprogramma en een individuele begeleiding. We zetten uiteenlopende verbale en non-verbale therapievormen in. Daarnaast bieden we psycho-educatieve sessies en vaardigheidstraining aan. Waar mogelijk betrekken we het netwerk van de patiënt bij de behandeling. Een residentiële opname kan gevolgd worden door dagtherapie. Na afloop van de dagtherapie kunnen patiënten deelnemen aan onze nazorggroep.

Vanuit welke visie?

Afhankelijkheid is een chronische aandoening die vaak gekenmerkt wordt door herval. We begrijpen verslaving als een ontregeld evenwicht tussen automatismen en bewuste beslissingen. Tijdens de behandeling gebruiken we de metafoor van ruiter en paard: hoe kunnen we bewuste processen versterken (ruiter) en meer controle krijgen over processen die automatisch verlopen (wanneer het paard op hol slaat). We integreren daarbij verschillende therapiemodellen (onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR-therapie, ACT, motiverende gespreksvoering). We verwachten dat iedereen actief deelneemt aan het therapieprogramma en het afdelingsgebeuren. Patiënten stippelen mee hun individuele traject uit. Het uiteindelijke doel van de behandeling is abstinentie.

Hoe meld je aan? 

Heb je een hulpvraag of wil je iemand aanmelden? Dan kan je contact opnemen met de dienst zorgvragen.

Locatie: Campus Sint-Alfons 

Contactpersonen: 

Afdelingspsychiater: Dr. Guido Soetaert
Afdelingshoofd: Bart Lambrecht
Therapeutisch coördinator: Lieselotte Vermeulen

Meer info: brochure Vàleo