Binnen het P.C. Dr. Guislain werken momenteel 9 psychiaters over de verschillende afdelingen en campussen

Dr. Hans Debruyne (RIZIV-nr. 1-47745-83-780)
Hoofdgeneesheer
Beleidsarts afdeling De Kedron
Arts MOBiL-team Gent-West

Dr. Linda Baudewijns (RIZIV-nr. 1-08653-84-780)
Afdelingsarts afdelingen De Steiger en Fioretti
Ondervoorzitster van de Medische Raad

Dr. Gunther Degraeve (RIZIV-nr. 1-36314-68-780)
Beleidsarts afdeling De Steiger en PVT Lorkenstraat
Arts outreachteam (MIC)

Dr. Vera Opstaele (RIZIV-nr. 1-43882-66-780)
Beleidsarts afdelingen De Saron en Wadis
Afdelingsarts PVT De Klip

Dr. Guido Soetaert (RIZIV-nr. 1-45414-86-780)
Beleidsarts afdeling Opname 3
Voorzitter van de Medische Raad

Dr. Katrien Jordaens (RIZIV-nr. 1-47591-43-780)
Beleidsarts Crisiszorg
Afdelingsarts Vadem
Arts VZW Zagan

Dr. Miet Suy (RIZIV-nr. 1-44434-96-780)
Beleidsarts Fioretti
Afdelingsarts De Steiger

Dr. Caroline De Smul (RIZIV-nr. 1-19069-47-780)
Beleidsarts Vadem
Afdelingsarts Motu en crisiszorg

Aan het centrum zijn ook volgende geneesheren verbonden:

Dr. Walter Pauwels (RIZIV-nr. 1-44703-21-650)
Internist – campus Dr. Guislain en campus St.-Alfons

Dr. Carl Bésard (RIZIV-nr. 1-45331-72-004)
Huisarts – campus Dr. Guislain

Dr. Herman Hoet (RIZIV-nr. 1-44522-08-004)
Huisarts – campus St.-Alfons

Dr. Danielle Debrauwere
Dermatologe – alle campussen