Algemeen nummer

09 216 33 11

Home

Welkom in het

Psychiatrisch Centrum
Dr. Guislain

Beste bezoekers,

Zorgzaam, deskundig, toegewijd en betrokken. Zo zetten wij ons in om een optimaal behandelings- en begeleidingsklimaat te realiseren waarbinnen mogelijkheden tot ontplooiing gecreëerd worden voor mensen die psychisch ziek zijn.

Wij hebben daarbij bewust aandacht voor mensen bij wie het ziek zijn een langdurig en complex verloop kent.
Onze gedrevenheid om met elkaar deze opdracht te realiseren vertrekt vanuit de christelijke visie op de mens en maatschappij. Deze visie zet ons ertoe aan om in elke mens, hoe ziek deze ook mag zijn, een naaste te herkennen.

In de kijker

Agenda

Publicaties