Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Werkplekleren in PVT Lorkenstraat

Zes derdejaarsstudenten verpleegkunde van het IVV Sint-Vincentius hebben de voorbije weken de dienst overgenomen in het psychiatrisch verzorgingstehuis van het P.C. Dr. Guislain, alsof ze er als ‘volwaardige’ medewerkers zouden werken. Geen gewone stage dus, maar wel “werkplekleren”, een primeur voor het P.C. Dr. Guislain. En dat was best spannend. Voor de studenten zelf natuurlijk, maar zeker ook voor de medewerkers van PVT die hen begeleiden. Al ging er natuurlijk heel wat voorbereiding aan vooraf. “In totaal zullen de studenten negen weken bij ons geweest zijn”, vertellen studentenbegeleiders Isabelle Debosschere en Lisa Serruys. “De eerste drie weken volgden ze een gewone stage, onder onze begeleiding. En daarna namen ze de dienst over. Al verliep die overgang in de praktijk eerder geleidelijk; het is niet zo dat we de eerste dag van die vierde week alles aan hen hebben overgelaten”, zegt Isabelle. “In die eerste drie weken kwamen alle essentiële dingen aan bod die nodig waren om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen”, vertelt Pieter-Jan, een van de studenten. “We werden een beetje klaargestoomd. Maar had je voor bepaalde dingen nog wat meer tijd en begeleiding nodig, dan kreeg je die ook.”

Zelfredzaamheid

In de zes weken dat de studenten de dienst overnemen, zijn zij verantwoordelijk. Ze werken volgens een eigen roulement, dat ze samen met hun leerkrachten opstelden. De studenten nemen alle taken over die de vaste medewerkers uitvoeren. “Dus ook de dingen die studenten tijdens een gewone stage niet helemaal alleen doen”, zegt Isabelle. “Opmerken wanneer een bewoner een consultatie nodig heeft bij de dokter bijvoorbeeld, die consultatie aanvragen en ook bijwonen.” De vaste teamleden zijn er natuurlijk wel, maar alleen om te observeren. “De studenten vullen wel feedbackbladen in en we bespreken veel dingen mondeling. En ze kunnen uiteraard ook bij ons terecht als ze met iets zitten, maar zij moeten zelf de stap zetten”, vertelt Isabelle. Ingrijpen doen de medewerkers alleen moest de zorg voor de bewoners echt in het gedrang komen. En daar zit voor de studenten meteen ook een belangrijke meerwaarde van dat werkplekleren. “Je krijgt een realistisch beeld van hoe het is om hier als verpleegkundige te werken”, zegt Pieter-Jan, “veel meer dan bij een gewone stage.”

Kritische blik

Ook voor de medewerkers was het werkplekleren tot nog toe een boeiende oefening. “Je moet als personeel loslaten en dingen uit handen geven. Dat was – zeker in het begin – best moeilijk, maar is uiteindelijk wel goed gekomen, denk ik”, vertelt Isabelle. En ook Lisa noemt de ervaring heel leerrijk: “Het doet je echt kritisch kijken naar je eigen werk en het werk van je team. Wij zitten soms misschien al wat vastgeroest in een bepaalde manier van werken. En dan is het heel interessant om te zien hoe anderen bepaalde dingen en situaties aanpakken. Die inzichten nemen we dan mee in ons eigen werk en ons eigen team,” zegt ze. En wat is voor de studenten de belangrijkste les die ze meenemen? “Hoe belangrijk het is om goed te communiceren en afspraken te maken,” zegt Pieter-Jan. “Dat kan zelfs over banale dingen gaan als de vaatwasmachine of de was van de bewoners. Bij een gewone stage is die communicatie natuurlijk ook belangrijk, maar doordat we met de studenten nu echt als team samenwerken, komt het belang ervan nog veel meer op de voorgrond.”

De studenten zijn nog tot midden juni aan de slag in PVT. Daarna zullen alle betrokken partijen het werkplekleren evalueren.

 

Van links naar recht: collega Lisa Serruys, studenten Jolien, Igor en Nadja,
collega Isabelle Debosschere en student Pieter-Jan. Ontbreken op de foto:
studenten Lindsay en Helena.