Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Nieuwe locatie voor kinderpsychiatrische afdeling Fioretti

Zo’n anderhalf jaar na de start van de bouwwerken neemt het P.C. Dr. Guislain de nieuwbouw op Campus Dr. Guislain aan de Fr. Ferrerlaan in gebruik. Fioretti, de afdeling voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen, verhuist op 5 en 6 mei. Vanaf 8 mei zullen de opgenomen kinderen en jongeren dus terechtkunnen in een gloednieuw gebouw.

Tot nu was Fioretti gevestigd op Campus De Deyne, maar de gebouwen zijn verouderd. Bovendien was Fioretti de enige afdeling van het P.C. Dr. Guislain op die campus. Door de verhuis naar Campus Dr. Guislain zal het comfort van de kinderen en jongeren van Fioretti sterk verhogen. De nieuwe infrastructuur is veel beter afgestemd op hun noden en behoeften. Daardoor kunnen we hen nog beter ondersteunen. Bovendien kan Fioretti dan makkelijker deelnemen aan activiteiten van De Meander, het sociocultureel centrum van het P.C., en van het Museum Dr. Guislain.

Fioretti is niet de enige afdeling die z’n intrek neemt in het nieuwe gebouw; ook De Steiger, de afdeling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen, verhuist naar de nieuwbouw. Dat gebeurt in het eerste weekend van juni.