Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Nieuw: Advieslijn dubbeldiagnose

Het team van Outreach De Steiger (P.C. Dr. Guislain) heeft samen met Cover en GAUZZ de Advieslijn dubbeldiagnose in het leven geroepen. Die wil op een laagdrempelige manier een klankbord zijn voor naastbetrokkenen van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen. “Het hulpverlenend landschap voor die doelgroep is zo’n doolhof, dat het echt een uitdaging is om er je weg in te vinden”, vertelt Filip Morisse van Outreach de Steiger. “Daarom hebben een aantal partners in Oost-Vlaanderen zich gegroepeerd in één advieslijn. In principe kan iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met een dubbeldiagnose daar terecht, maar we richten ons toch vooral op professionals zoals huisartsen, verwijzers uit VAPH-voorzieningen, het buitengewoon onderwijs, … “ Zij kunnen bij de advieslijn aankloppen als ze inhoudelijk advies willen in verband met beeldvorming en aanpak. Het gaat dus niet om louter oriëntatievragen of dringende crisisvragen.

Je kan de Advieslijn dubbeldiagnose bereiken door te mailen naar advieslijnDD@cggwaasendender.be. Binnen de 3 werkdagen neemt een van de medewerkers dan contact op.

Alle informatie over de advieslijn is gebundeld in deze flyer.