Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Interculturele bemiddeling voor anderstaligen en doven

Wist je dat anderstalige zorgvragers in het P.C. Dr. Guislain de hulp kunnen inschakelen van intercultureel bemiddelaars? Zorgvragers die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands, hebben immers evenveel recht op goede psychiatrische zorg. Vormt taal een hindernis, dan kan een intercultureel bemiddelaar helpen en vertalen van het Nederlands naar het Turks, Bulgaars, Marokkaans, Oekraïens, … Bijvoorbeeld tijdens therapiegesprekken. Ook Vlaamse Gebarentaal is mogelijk. Naast louter vertalen, helpt een intercultureel bemiddelaar er onder meer ook over waken dat culturele verschillen de communicatie en hulpverlening niet in de weg staan.

Wil je graag een beroep doen op een intercultureel bemiddelaar, dan kan je terecht bij de maatschappelijk werker van de betrokken afdeling of je individueel begeleider.

Meer info

Luc Eeckhout

Intercultureel bemiddelaar en klinisch psycholoog

luc.eeckhout@guislain.broedersvanliefde.be