Algemeen nummer

09 216 33 11

Algemene info:

Familietevredenheidsmeting – deel je ervaringen

Nog tot en met 24 maart 2023 organiseert het P.C. Dr. Guislain opnieuw een familietevredenheidsmeting. Als een van je familieleden of naasten psychische problemen heeft en daarvoor begeleid of opgenomen wordt, dan treft dat ook jou. Als zorgprofessional proberen we je als naastbetrokkene natuurlijk zo goed mogelijk bij te staan. Maar door inzicht te krijgen in jouw ervaringen, leren we wat nog beter kan. Daarom nodigen we alle familieleden en naastbetrokkenen (18+) van onze patiënten uit om de vragenlijst in te vullen. Die polst onder meer naar hoe gesteund je je voelt als naaste, of je genoeg informatie krijgt, … De familietevredenheidsmeting wordt alleen afgenomen in de ziekenhuisafdelingen en dus niet in het psychiatrisch verzorgingstehuis.

De familietevredenheidsmeting is ontwikkeld door Familieplatform vzw in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Hier vind je meer info en lees je hoe je de bevraging kan invullen.

We danken jullie alvast voor jullie feedback!