Algemeen nummer

09 216 33 11

VIP² GGZ

Algemene info:

VIP² GGZ

Het P.C. Dr. Guislain werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) . Dat meet de kwaliteit van de zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren. De metingen leveren heel wat nuttige informatie op, voor ons als voorziening, maar ook voor de overheid en voor de patiënten. Voor het P.C. Dr. Guislain zijn ze een hulpmiddel om de kwaliteit van onze zorgverlening te blijven verbeteren.

Het P.C. Dr. Guislain kiest voor transparantie en maakt de resultaten publiek. Je vindt ze op de website www.zorgkwaliteit.be van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Bij elk resultaat geven we ook de nodige toelichting.   

Wie vragen heeft over de kwaliteit van de zorg die we bieden, kan daarmee terecht bij kwaliteitscoördinator Stefanie Everaert via stefanie.everaert@guislain.broedersvanliefde.be.