Algemeen nummer

09 216 33 11

VIP²

Algemene info:

VIP²

‘P.C. Dr. Guislain tekent in 2017 opnieuw in voor de volledige indicatorenset in het kader van het kwaliteitsprogramma van VIP²’.

Dit om jaarlijks de evoluties in kaart te brengen en het beleid bij sturen op het vlak van:

  • De inzet van ervaringsdeskundigen
  • Patiënttevredenheid op basis van de Vlaamse Patiëntenpeiling
  • De aanwezigheid suïcidepreventiebeleid
  • De volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift
  • Tijdig ambulant contact na ontslag

Meer informatie over de doelstelling en de indicatorenfiches kan u vinden via de onderstaande link:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/beleid/campagnes-en-projecten/vip2-ggz