Algemeen nummer

09 216 33 11

Minsterieel bezoek

Op donderdag 18 augustus heeft Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid Hilde Crevits een bezoek gebracht aan onze hoofdcampus. Ze kreeg een rondleiding in het nieuwe complex voor twee van onze afdelingen, Fioretti en De Steiger. De bouwwerken gingen anderhalf jaar geleden van start en gaan nu hun laatste fase in. Begin 2023 zullen de medewerkers en patiënten hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

Werkplekleren in PVT Lorkenstraat

Zes derdejaarsstudenten verpleegkunde van het IVV Sint-Vincentius hebben de voorbije weken de dienst overgenomen in het psychiatrisch verzorgingstehuis van het P.C. Dr. Guislain, alsof ze er als ‘volwaardige’ medewerkers zouden werken. Geen gewone stage dus, maar wel “werkplekleren”, een primeur voor het P.C. Dr. Guislain. En dat was best spannend. Voor de studenten zelf natuurlijk, maar zeker ook voor de medewerkers van PVT die hen begeleiden. Al ging er natuurlijk heel wat voorbereiding aan vooraf. “In totaal zullen de studenten negen weken bij ons geweest zijn”, vertellen studentenbegeleiders Isabelle Debosschere en Lisa Serruys. “De eerste drie weken volgden ze een gewone stage, onder onze begeleiding. En daarna namen ze de dienst over. Al verliep die overgang in de praktijk eerder geleidelijk; het is niet zo dat we de eerste dag van die vierde week alles aan hen hebben overgelaten”, zegt Isabelle. “In die eerste drie weken kwamen alle essentiële dingen aan bod die nodig waren om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen”, vertelt Pieter-Jan, een van de studenten. “We werden een beetje klaargestoomd. Maar had je voor bepaalde dingen nog wat meer tijd en begeleiding nodig, dan kreeg je die ook.”

Zelfredzaamheid

In de zes weken dat de studenten de dienst overnemen, zijn zij verantwoordelijk. Ze werken volgens een eigen roulement, dat ze samen met hun leerkrachten opstelden. De studenten nemen alle taken over die de vaste medewerkers uitvoeren. “Dus ook de dingen die studenten tijdens een gewone stage niet helemaal alleen doen”, zegt Isabelle. “Opmerken wanneer een bewoner een consultatie nodig heeft bij de dokter bijvoorbeeld, die consultatie aanvragen en ook bijwonen.” De vaste teamleden zijn er natuurlijk wel, maar alleen om te observeren. “De studenten vullen wel feedbackbladen in en we bespreken veel dingen mondeling. En ze kunnen uiteraard ook bij ons terecht als ze met iets zitten, maar zij moeten zelf de stap zetten”, vertelt Isabelle. Ingrijpen doen de medewerkers alleen moest de zorg voor de bewoners echt in het gedrang komen. En daar zit voor de studenten meteen ook een belangrijke meerwaarde van dat werkplekleren. “Je krijgt een realistisch beeld van hoe het is om hier als verpleegkundige te werken”, zegt Pieter-Jan, “veel meer dan bij een gewone stage.”

Kritische blik

Ook voor de medewerkers was het werkplekleren tot nog toe een boeiende oefening. “Je moet als personeel loslaten en dingen uit handen geven. Dat was – zeker in het begin – best moeilijk, maar is uiteindelijk wel goed gekomen, denk ik”, vertelt Isabelle. En ook Lisa noemt de ervaring heel leerrijk: “Het doet je echt kritisch kijken naar je eigen werk en het werk van je team. Wij zitten soms misschien al wat vastgeroest in een bepaalde manier van werken. En dan is het heel interessant om te zien hoe anderen bepaalde dingen en situaties aanpakken. Die inzichten nemen we dan mee in ons eigen werk en ons eigen team,” zegt ze. En wat is voor de studenten de belangrijkste les die ze meenemen? “Hoe belangrijk het is om goed te communiceren en afspraken te maken,” zegt Pieter-Jan. “Dat kan zelfs over banale dingen gaan als de vaatwasmachine of de was van de bewoners. Bij een gewone stage is die communicatie natuurlijk ook belangrijk, maar doordat we met de studenten nu echt als team samenwerken, komt het belang ervan nog veel meer op de voorgrond.”

De studenten zijn nog tot midden juni aan de slag in PVT. Daarna zullen alle betrokken partijen het werkplekleren evalueren.

 

Van links naar recht: collega Lisa Serruys, studenten Jolien, Igor en Nadja,
collega Isabelle Debosschere en student Pieter-Jan. Ontbreken op de foto:
studenten Lindsay en Helena.

 

Resultaten familietevredenheidsmeting

De resultaten van de familietevredenheidsmeting zijn bekend. Tussen september vorig jaar en eind februari dit jaar vulden 53 familieleden en naastbetrokken van patiënten en bewoners van het P.C. Dr. Guislain de bevraging in. Die peilde naar hun ervaringen: voelen ze zich gesteund, krijgen ze genoeg informatie, weten ze bij wie ze terechtkunnen,  … De antwoorden leveren ons heel wat waardevolle info op waarmee we het familiebeleid in het P.C. Dr. Guislain nog kunnen verbeteren.

Je kan het rapport hier bekijken. Tijdens de zomermaanden zullen we bekijken welke acties we kunnen ondernemen om ons familiebeleid bij te sturen om in het najaar concreet aan de slag te gaan.

70 deelnemers voor Spotlight herstel

Op donderdag 24 mei organiseerde het P.C. Dr. Guislain de Spotlight herstel. Zo’n 70 patiënten, familieleden en medewerkers namen eraan deel. Tijdens een inspirerend parcours langs onder meer Andiamo, Vadem, Compagnie de Sporen en PVT konden ze ervaren hoe herstelgerichte zorg in het P.C. Dr. Guislain vorm krijgt. Intussen heeft elke afdeling van het P.C. ook een eigen “herstelkoffer” vol materiaal om mee aan de slag te gaan, zich de krachtgerichte, herstelondersteunende zorg nog meer eigen te maken en zich erin te verdiepen.

   

Congres “Geestelijke gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking”

Na heel wat corona-uitstel vond op dinsdag 8 maart de tweede editie plaats van het Vlaams-Nederlandse congres: “Geestelijke gezondheid voor personen met een verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven”. Het congres is een initiatief van het P.C. Dr. Guislain, W.I.V. vzw en HoGent. Er waren meer dan 200 deelnemers. Op het programma onder meer een lezing van prof. dr. Axel Liégois over moreel beraad en een ethisch kader om te reflecteren over morele dilemma’s, een bijdrage van dr. Peer van der Helm over het belang van een positief leefklimaat en een lezing van dr. Peter Vermeulen over autisme en geluk.

Voor de tweede keer werd ook de Prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt. Die wil samenwerkingsverbanden, gedeelde zorg, coproducties en zelfs cofinanciering rond de doelgroep stimuleren en waarderen. De prijs ging deze keer naar Pleegzorg Vlaanderen voor het ondersteuningsprogramma “Samenleven met een pleeggast. Over kunnen, aankunnen, moeten en willen”.

Nieuw: Advieslijn dubbeldiagnose

Het team van Outreach De Steiger (P.C. Dr. Guislain) heeft samen met Cover en GAUZZ de Advieslijn dubbeldiagnose in het leven geroepen. Die wil op een laagdrempelige manier een klankbord zijn voor naastbetrokkenen van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen. “Het hulpverlenend landschap voor die doelgroep is zo’n doolhof, dat het echt een uitdaging is om er je weg in te vinden”, vertelt Filip Morisse van Outreach de Steiger. “Daarom hebben een aantal partners in Oost-Vlaanderen zich gegroepeerd in één advieslijn. In principe kan iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met een dubbeldiagnose daar terecht, maar we richten ons toch vooral op professionals zoals huisartsen, verwijzers uit VAPH-voorzieningen, het buitengewoon onderwijs, … “ Zij kunnen bij de advieslijn aankloppen als ze inhoudelijk advies willen in verband met beeldvorming en aanpak. Het gaat dus niet om louter oriëntatievragen of dringende crisisvragen.

Je kan de Advieslijn dubbeldiagnose bereiken door te mailen naar advieslijnDD@cggwaasendender.be. Binnen de 3 werkdagen neemt een van de medewerkers dan contact op.

Alle informatie over de advieslijn is gebundeld in deze flyer.

Familietevredenheidsmeting: deel je ervaringen!

Van 1 september tot 28 februari organiseren P.C. Dr. Guislain en PVT Lorkenstraat een familietevredenheidsmeting. Als een van je familieleden of naasten psychische problemen heeft en daarvoor begeleid of opgenomen wordt, dan treft dat ook jou. Als zorgprofessional proberen we je als naastbetrokkene natuurlijk zo goed mogelijk bij te staan. Maar door inzicht te krijgen in jouw ervaringen, leren we wat nog beter kan. Daarom nodigen we alle familieleden en naastbetrokkenen (18+) van onze patiënten en bewoners uit om de vragenlijst in te vullen. Die polst onder meer naar hoe gesteund je je voelt als naaste, of je genoeg informatie krijgt, …

Hoe invullen?

De familietevredenheidsmeting is ontwikkeld door Familieplatform vzw. Je kan de vragenlijst online invullen via  onderstaande linken:

 

Heb je liever een papieren versie, dan kan je die vragen aan de begeleiding of via het onthaal van het P.C. Dr. Guislain. Deelname is vrijwillig en duurt zo’n 20 minuten. Familieplatform verwerkt en bewaart je antwoorden anoniem. Wie dat wil, kan na afloop een samenvatting krijgen van de algemene resultaten. We danken jullie alvast voor jullie feedback!

Coronavirus: vaccinatiecampagne

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is in het P.C. Dr. Guislain volop aan de gang. Op 25 februari kregen de eerste collega’s hun eerste dosis toegediend. Zo’n 85 procent van de medewerkers van het psychiatrisch centrum laat zich inenten tegen COVID-19. Intussen heeft het merendeel van hen ook al z’n tweede dosis gekregen. Voor een kleine groep die het vaccin van AstraZeneca kreeg, is het nog wachten op de tweede dosis tot eind mei. Op 2 april gaat ook de vaccinatie bij patiënten van het P.C. Dr. Guislain van start.

Werken nieuwbouw van start op 15 februari

De bouw van een nieuw gebouw voor twee afdelingen van het P.C. Dr. Guislain begint op 15 februari. De voorbereidende werkzaamheden zijn al even bezig. Zo is de bouwzone bijvoorbeeld afgebakend en zorgen we voor een toegang voor vrachtverkeer. Daarna begint het echte werk: dan wordt eerst de bouwput gegraven en moet het grondwaterpeil naar beneden, zodat het bouwen kan beginnen.

Met de start van de werken verandert ook de verkeerscirculatie op campus Dr. Guislain. Om veiligheidsredenen zullen sommige paden of wegen tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor auto’s. Op dit campusplan zie je welke wegen vanaf 15 februari afgesloten worden. Te voet of met de fiets kan je wel nog door. Ook hulpdiensten en andere dienstvoertuigen kunnen nog door. Om onveilige situaties te vermijden, vragen we dat iedereen de signalisatie op de campus respecteert. Kom je met de auto, parkeer die dan zeker op een van de voorziene parkings.

Meer info

Je vindt alle informatie over de bouwwerken op onze campus op deze wegpagina.

Bouwwerken van start: aangepaste verkeerscirculatie campus Dr. Guislain

De bouw van een nieuw gebouw voor twee afdelingen van het P.C. Dr. Guislain begint op 15 februari. De voorbereidende werkzaamheden zijn intussen begonnen. Zo wordt de bouwzone bijvoorbeeld afgebakend en zorgen we voor een toegang voor vrachtverkeer. In februari begint dan het echte werk: dan wordt eerst de bouwpunt gegraven en moet het grondwaterpeil naar beneden, zodat het bouwen kan beginnen.

Met de start van de werken verandert ook de verkeerscirculatie op campus Dr. Guislain. Om veiligheidsredenen zullen sommige paden of wegen tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor auto’s. Op dit campusplan zie je welke wegen vanaf 15 februari afgesloten worden. Te voet of met de fiets kan je wel nog door. Om onveilige situaties te vermijden, vragen we dat iedereen de signalisatie op de campus respecteert. Kom je met de auto, parkeer die dan zeker op een van de voorziene parkings.

Meer info

Je vindt alle informatie over de bouwwerken op onze campus op www.guislain.be/nieuwbouw.