Algemeen nummer

09 216 33 11

Familiewerking in het P.C. Dr. Guislain

Voor haar driemaandelijks tijdschrift ging familievereniging Similes in gesprek met collega Kristine Van De Vijver over onze familiewerking. Kristine is maatschappelijk werker op Motu, een ziekenhuisafdeling voor mensen die een langer begeleidingstraject nodig hebben. Ze vertelt onder meer waarom het zo belangrijk is om met familieleden van cliënten in gesprek te gaan.

Je kan het artikel hier lezen.

 

(Bron: tijdschrift Similes, redactie: Jaak Poot)

Oude boerderij wordt nieuw verblijf voor PVT-bewoners

Op Campus Dr. Guislain zijn de werken begonnen aan een nieuw verblijf voor bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis. Daarvoor worden een voormalig logementshuis en de oude boerderij op de site, die ook als monument beschermd is, helemaal opgeknapt. In totaal zullen in beide gebouwen samen 14 kamers zijn en daarnaast onder meer ook een leefruimte, keuken en eetruimte. Ook de omgeving errond zal helemaal aangelegd worden.

De werken zullen zo’n veertien maanden duren.

Crisiszorg verbouwt

Op Crisiszorg, de afdeling van het P.C. Dr. Guislain voor mensen die een psychiatrische crisis doormaken, zijn verbouwingswerken begonnen. De afdeling werkt al een tijdje volgens de principes van een HIC-werking, maar de infrastructuur moest nog verder aangepast worden. HIC staat voor “High & Intensive Care”. Presentie en écht bij de patiënt zijn, staan er centraal; een patiënt in crisis laat je dus nooit alleen. Op Crisiszorg wordt daarom nu een intensive care unit ingericht, waar patiënten die onrustig, angstig of geagiteerd zijn weer tot rust kunnen komen. Ze hebben er een slaap- en leefruimte en een aparte buitenruimte en er kan één-op-één-begeleiding geboden worden.

Daarnaast krijgen de kamers en het sanitair op Crisiszorg een opknapbeurt en wordt ook de ambulancehal omgebouwd; daar komt een extra gespreksruimte. De werken zullen een jaar duren. De capaciteit van de afdeling blijft tijdens die periode behouden. We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

21.06.2024 – Congres “Gebruik van psychofarmaca bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag”

In maart vorig jaar was er het startcongres van het onderzoeksproject over off-label gebruik van anti-psychotica voor gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking. Op vrijdag 21 juni organiseren het P.C. Dr. Guislain, het EQUALITY ResearchCollective, UZ Gent en Universiteit Gent een vervolgcongres. Dan worden resultaten voorgesteld van de klinische studie en wordt opnieuw de link onderzocht tussen medicatiegebruik en Quality of Life. Een uniek congres voor alle artsen en andere hulpverleners die werken met personen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Programma en inschrijven 

Thema’s die behandeld worden, zijn onder meer:

 • wetenschappelijke state of the art over afbouw psychofarmaca bij personen met een verstandelijke beperking
 • in première: resultaten van de klinische studie ‘Afbouw van off-label antipsychotica in 5 Oost-Vlaamse VAPH-voorzieningen’
 • psychofarmaca bij personen met een verstandelijke beperking: niet altijd off-label
 • ervaringen en kritische succesfactoren gebracht door de betrokken teams en begeleiders
 • vooruitblik op vervolgonderzoek en ruimere implementatie

 

Het definitieve programma wordt in april bekendgemaakt. Dan zal je ook kunnen inschrijven. Wil je graag een uitnodiging krijgen, dan kan je mailen naar pauline.laermans@hogent.be.

Familieavonden psychose, vanaf 1 februari 2024

Op 1 februari 2024 gaat een nieuwe reeks van start van onze “Familieavonden psychose”. Dat zijn groepssessies voor familieleden en partners van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Tijdens de avonden geven we heel wat informatie en wisselen we ervaringen uit.

Als iemand uit je dichte omgeving te maken krijgt met psychose, kan dat heel wat vragen en problemen met zich meebrengen. Het doel van de avonden is om psychose beter te leren begrijpen, om steun te vinden bij lotgenoten en manieren te vinden om beter met psychose om te gaan. Je vindt meer informatie in deze folder.

Praktisch 

De familieavonden vinden plaats op donderdagavond, telkens van 19.00 tot 21.00 uur in Zaal Hortensia op Campus Dr. Guislain (Fr. Ferrerlaan 88A, Gent). Data voor voorjaar 2024 zijn:

 • 1 februari
 • 22 februari
 • 21 maart
 • 18 april
 • 16 mei
 • 6 juni
 • 27 juni

Je kan zelf kiezen of je alle sessies of maar één sessie bijwoont. We vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan door contact op te nemen met Annemie Lauwers, via annemie.lauwers@guislain.broedersvanliefde.be of 09 216 33 11.

Familielid of naaste? Laat je stem horen!

Ben je familielid of naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Het P.C. Dr. Guislain wil graag jouw stem horen. Als familielid of naaste ben je immers een erg belangrijke partner in de zorg voor iemand met een psychische kwetsbaarheid: je maakt deel uit van het steunend netwerk en bent ook een bron van informatie voor hulpverleners. In het P.C. Dr. Guislain vinden we het daarom erg belangrijk om met jou in gesprek te gaan. En we zoeken concrete suggesties om jou en andere familieleden beter te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg.

Misschien wil jij jouw ervaring wel inzetten om de zorg in het P.C. Dr. Guislain te verbeteren en meer familiegericht te maken? Elk voorstel voor een meer evenwaardige plaats voor familie is waardevol. Wie interesse heeft om mee te denken, kan contact opnemen met kwaliteitscoördinator Stefanie Everaert via stefanie.everaert@guislain.broedersvanliefde.be of op het nummer 09 216 34 65. In de loop van 2024 plannen we ook enkele activiteiten en daar houden we je graag van op de hoogte.

Ben je vooral op zoek naar een luisterend oor? Dan kan je terecht bij Similes voor  een Warme Babbel of contact met lotgenoten.

 

 

Interculturele bemiddeling voor anderstaligen en doven

Wist je dat anderstalige zorgvragers in het P.C. Dr. Guislain de hulp kunnen inschakelen van intercultureel bemiddelaars? Zorgvragers die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands, hebben immers evenveel recht op goede psychiatrische zorg. Vormt taal een hindernis, dan kan een intercultureel bemiddelaar helpen en vertalen van het Nederlands naar het Turks, Bulgaars, Marokkaans, Oekraïens, … Bijvoorbeeld tijdens therapiegesprekken. Ook Vlaamse Gebarentaal is mogelijk. Naast louter vertalen, helpt een intercultureel bemiddelaar er onder meer ook over waken dat culturele verschillen de communicatie en hulpverlening niet in de weg staan.

Wil je graag een beroep doen op een intercultureel bemiddelaar, dan kan je terecht bij de maatschappelijk werker van de betrokken afdeling of je individueel begeleider.

Meer info

Luc Eeckhout

Intercultureel bemiddelaar en klinisch psycholoog

luc.eeckhout@guislain.broedersvanliefde.be

Nieuwe editie Jardin de Fair

Van 29 september tot 29 oktober is Campus Dr. Guislain van het P.C. Dr. Guislain opnieuw het decor voor Jardin de Fair. De openluchttentoonstelling is al aan haar zevende editie toe. Thema dit jaar is “Puur”. Meer dan 70 kunstenaars zullen er werken tonen.

Jardin de Fair wil een artistieke ontmoetingsplaats creëren en mensen toegangswegen bieden tot elkaars denken en voelen. Meer dan ooit wil de tentoonstelling mensen samenbrengen, zonder een onderscheid te maken tussen mensen op basis van al of niet ziek zijn.

Praktisch 

Jardin de Fair is elke dag gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Op zondag 29 oktober sluiten we de tentoonstelling af met een veiling van een deel van de getoonde werken. Voor meer informatie kan je surfen naar www.jardindefair.be.

Openingsweekend 

In het weekend van 29 en 30 september en 1 oktober slaan het P.C. Dr. Guislain en de buren van het Museum Dr. Guislain de handen in elkaar. Naast de opening van Jardin de Fair is er dan ook de finissage van de expo “De Windstoot. Over de macht van de beperking.” in het museum. Zo zijn er onder meer gratis rondleidingen en performances. Hier lees je het volledige programma.

 

 

Nieuw gebouw Fioretti en De Steiger officieel geopend

Op woensdag 24 mei is het nieuwe gebouw voor Fioretti en De Steiger op onze hoofdcampus officieel geopend! Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer Gents burgemeester Mathias De Clercq, Gents schepen Astrid De Bruycker en Karine Moykens van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De kinderen en jongeren van Fioretti zijn al verhuisd. Nu is het aftellen tot het eerste weekend van juni; dan nemen ook de cliënten en medewerkers van De Steiger hun intrek. Het nieuwe gebouw is veel beter aangepast aan de noden van de mensen die er verblijven, zodat we hen nog nog beter kunnen ondersteunen.