Algemeen nummer

09 216 33 11

Familiewerking in het P.C. Dr. Guislain

Voor haar driemaandelijks tijdschrift ging familievereniging Similes in gesprek met collega Kristine Van De Vijver over onze familiewerking. Kristine is maatschappelijk werker op Motu, een ziekenhuisafdeling voor mensen die een langer begeleidingstraject nodig hebben. Ze vertelt onder meer waarom het zo belangrijk is om met familieleden van cliënten in gesprek te gaan.

Je kan het artikel hier lezen.

 

(Bron: tijdschrift Similes, redactie: Jaak Poot)

Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking

Collega Filip Morisse is voortaan doctor Filip Morisse! Op 23 april verdedigde hij met succes z’n proefschrift “Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek.”

Het doctoraatsonderzoek van Filip Morisse ging over personen met een verstandelijke beperking en daarnaast een psychiatrische kwetsbaarheid en/of probleemgedrag. De kunst in het behandelen of begeleiden van deze mensen is niet te blijven hangen bij dat gedrag (‘de buitenkant’), maar een omgeving te creëren die tegemoet komt aan hun emotionele behoeften (‘de binnenkant’). Op die manier kan – op het eerste gezicht – lastig en vermoeiend gedrag ook als ‘normaal’ begrepen worden voor een welbepaalde emotionele ontwikkeling en kan je als ondersteuner je omgang daarop afstemmen.

Je kan het volledige proefschrift hier downloaden.