Algemeen nummer

09 216 33 11

Geannuleerd! Congres 19.11.2020 – “Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven”

Door de situatie met het coronavirus wordt het congres van donderdag 19 november 2020, verschoven naar volgende jaar. Een precieze datum is er nog niet.

Voor de tweede keer organiseren het P.C. Dr. Guislain, Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk vzw (W.I.V.) en Hogeschool Gent het Vlaams-Nederlandse congres “Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven”. Dat vindt plaats op 19 november in Oostakker (Gent).

In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en nieuwe accenten leggen, dreigen mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van geestelijke gezondheid nog altijd tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kunnen een stevig antwoord bieden. Tijdens dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven en staan de sprekers stil bij de noden, behoeften, krachten en uitdagingen. Daarnaast worden een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief toegelicht. Em. prof. dr. Anton Došen is eregenodigde op het congres.

Prijs prof. dr. Anton Došen

Tijdens het congres wordt voor de tweede keer ook de Prijs prof. Dr. Anton Došen uitgereikt. Die beloont innovatieve good practices die bruggen leggen tussen verschillende sectoren, in de eerste plaats tussen de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Zo wil de prijs samenwerkingsverbanden, gedeelde zorg, coproducties en zelfs cofinanciering rond de doelgroep stimuleren en waarderen. Kandidaturen kunnen nog ingediend worden tot 15 september 2020. Alle info vind je in deze folder.

Praktische info

Het precieze congresprogramma en alle andere praktische info vind je in deze folder op de website van het W.I.V. Inschrijven kan online via deze link. Wie vragen heeft, kan mailen naar info@wiv.be.

Dr. Guislain Colloquim 01.10.2019 – “Ervaringsdeskundigheid is een vak”

Op dinsdag 1 oktober 2019 vindt in Gent het 84ste Dr. Guislain Colloquium plaats. Tijdens hun lezing “Ervaringsdeskundigheid is een vak” bieden Geert Van Isterdael en Luk Bevernage een antwoord op de vraag hoe ervaringsdeskundigheid aansluit bij de andere vakgebieden in de geestelijke gezondheidszorg.

Het colloquium vindt plaats om 20.00 uur in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent. Deelname is gratis, maar we vragen je om vooraf in te schrijven. Dat kan door vóór 25.09.2019 te mailen naar colloquium.guislain@fracarita.org.

Meer informatie over het programma en de sprekers van het colloquium kan je nalezen via de link hieronder.

Download flyer 

Dr. Guislain Colloqium – 04.06.2019 “Wanneer nacht ontij wordt”

Op dinsdag 4 juni 2019 vindt in Gent het 83ste Dr. Guislain Colloquium plaats. Onder de noemer “Wanneer nacht ontij wordt” brengt Prof. Dr. An Mariman je een update over slaapstoornissen en hun behandeling.

Het colloquium vindt plaats om 20.00 uur in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent. Deelname is gratis, maar we vragen je om vooraf in te schrijven. Dat kan door vóór 30.05.2019 te mailen naar colloquium.guislain@fracarita.org.

Meer informatie over het programma en de spreker van het colloquium kan u nalezen via de link hieronder.

Download flyer (PDF: 27KB)

 

Dr. Guislain Colloquium – 13.11.2018 “Hoe omgaan met psychose ?”

Het 82ste Dr. Guislain Colloquium wordt te Gent georganiseerd op dinsdagavond 13.11.2018 om 20.00u in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent.

Prof. Dr. Stijn Vanheule neemt je mee in de psychoanalyse en de ‘open dialoog’ benadering over het werken met psychotische ervaringen “Hoe omgaan met psychose ?”.

Dit colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst.

Inschrijven kan door te mailen voor 05.11.2018 naar colloquium.guislain@fracarita.org.

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen

Download artikel (PDF: 27KB)

JARDIN DE FAIR – Openluchttentoonstelling

Het P.C. Dr. Guislain organiseert dit jaar voor de vijfde maal de openluchttentoonstelling ‘Jardin de Fair‘ (van 14.09.2018 tot 20.10.2018).

Jardin de Fair creëert een artistieke ontmoetingsplaats waarbij deelnemende kunstenaars tijd en ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie op samenleving en maatschappij, vertrekkend vanuit een gezamenlijk thema.
De werkgroep zocht voor deze editie opnieuw een boeiend onderwerp en koos als werktitel ‘En dat is verlangen’

Het wordt een heimliche tuin vol verlangen hunker, roes, goesting, zucht, hoop, begeerte, weemoed…
Een tuin waar een maand lang de meest verscheiden verlangens elkaar zullen ontmoeten en vragen om gedroomd te worden.

alle info op www.jardindefair.be

Dr. Guislain Colloquium – 29.05.2018 “De nieuwe wet op de voorlopige bewindvoering”

Het 81ste Dr. Guislain Colloquium wordt georganiseerd op dinsdag 29 mei 2018.
(20.00u in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent)

Dhr. Christophe Lemmens en dhr. Dirk Scheers nemen u mee in het thema

“De nieuwe wet op de voorlopige bewindvoering ” .

Dit colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst.
Inschrijven kan door te mailen naar colloquium.guislain@fracarita.org voor 22.05.2018.

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen.

Download artikel (PDF: 30KB)

Dr. Guislain Colloquium – 27.03.2018 : Vermaatschappelijking van de zorg: kansen, uitdagingen, grenzen en valkuilen.

Het 80ste Dr. Guislain Colloquium wordt georganiseerd op dinsdag 27 maart 2018 te Gent.

Dr. Jessica De Maeyer en dhr. Peter Dierinck nemen u mee in het thema :

Vermaatschappelijking van de zorg: kansen, uitdagingen, grenzen en valkuilen.

Het colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst .
Inschrijven kan door te mailen voor 20.03.2018 naar => colloquium.guislain@fracarita.org.

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen.

Download artikel (PDF: 30KB)

Congres – Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking

Vlaams-Nederlands congres 
Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: 
intersectorale perspectieven

19 april 2018 – Melle (Gent)

Graag nodigen wij u uit op het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’, dat doorgaat te Gent op 19 april 2018.

Dit congres is een initiatief van het P.C. Dr. Guislain, het W.I.V. en HoGent.

Samen met ere-genodigde Prof. Em. Dr. Anton Došen, maken we na 30 jaar een balans op van de visie van Prof. Došen en van de huidige situatie in Vlaanderen en Nederland. We zoemen in op mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van hun geestelijke gezondheid. In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en vernieuwde accenten leggen, lopen deze personen nog steeds het risico om tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kan een stevig antwoord bieden.
Op dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven, waarbij stilgestaan wordt bij noden en behoeften, krachten en uitdagingen. Verder wordt stilgestaan bij een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief.

Tijdens dit congres wordt eveneens de allereerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došenuitgereikt.

Het volledige programma en de praktische informatie kan u op de website van het W.I.V. nalezen (www.wiv.be).

U kan de folder met het programma, alle praktische informatie en een toelichting rond de congresmedewerkers hier bekijken.

FolderVlaams Nederlands congres Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking – intersectorale perspectieven

Het online inschrijvingsformulier op de website reeds beschikbaar. Aangezien het aantal deelnemers beperk is raden we aan tijdig in te schrijven via het online registratieformulier.

De deelnameprijs bedraagt € 104 en bevat alle congresmateriaal, syllabus en catering. Er is een reductie voorzien voor wie inschrijft voor 20.12.2017.

Voor alle praktische vragen en bijkomende info kan u met de organisatie contact opnemen via info@wiv.be.

We kijken alvast uit naar uw belangstelling en hopen u op 19 april 2018 te mogen verwelkomen.

Download artikel (PDF: 4KB)