Algemeen nummer

09 216 33 11

Maak kennis met Patrasche, hond aan huis in opname 3

Eerlijk, intelligent, speels, eigenzinnig en charmant. Dat is Patrasche, de hond die twee keer per week komt ‘werken’ in opname 3, de afdeling van het P.C. Dr. Guislain die hulp biedt aan mensen met een alcohol- en/of medicatieverslaving. De afdeling biedt al langer hippotherapie aan, in het kader van het project ‘Animal Assisted Interactions’. Dat project is nu dus nog uitgebreid met DAI of ‘Dog Assisted Interactions’. Hoewel meer en meer therapiehonden worden ingezet in bijvoorbeeld woonzorgcentra is de inzet van een hond bij de behandeling van verslavingsproblematieken vrij uniek.

Patrasche is een labradoodle en is opgeleid bij de Brusselse organisatie Dyadis, die het ziekenhuis ook begeleidde bij de start van het project en het zoeken naar de juiste hond. Twee keer per week komt Patrasche naar de afdeling; de rest van de tijd is hij gewoon ‘huishond’. Door de interactie tussen hond en patiënt kunnen de therapeuten verschillende thema’s aan bod laten komen: consequent handelen, assertiviteit, impulscontrole, oplossingsgericht denken, vertrouwen, zorg dragen i.p.v. zorg vragen, … Patrasche is, net als alle therapiehonden, heel gehoorzaam en uitstekend getraind, maar hij is ook wat eigenwijs. Zijn zelfstandige karakter vraagt de juiste aansturing, wat een belangrijk doel is van het therapeutische proces. Patrasche houdt de mensen in die zin ook een spiegel voor, maar zijn feedback is nooit veroordelend en daarom makkelijker te accepteren.

Wil je graag meer weten over hoe het er in de praktijk aan toe gaat? Al je vragen zijn welkom via katrien.vancoppernolle@fracarita.org!

Dr. Guislain Colloquium – 13.11.2018 “Hoe omgaan met psychose ?”

Het 82ste Dr. Guislain Colloquium wordt te Gent georganiseerd op dinsdagavond 13.11.2018 om 20.00u in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent.

Prof. Dr. Stijn Vanheule neemt je mee in de psychoanalyse en de ‘open dialoog’ benadering over het werken met psychotische ervaringen “Hoe omgaan met psychose ?”.

Dit colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst.

Inschrijven kan door te mailen voor 05.11.2018 naar colloquium.guislain@fracarita.org.

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen

Download artikel (PDF: 27KB)

Opinie over psychiatrische beeldvorming

Psychiatrie is geen spookhuis
Opinie over psychiatrische beeldvorming namens de lokale stuurgroep ethiek van het P.C. Dr. Guislain.

Psychiatrie is geen spookhuis
De Standaard 01.11.2018

Namens de stuurgroep ethiek van P.C. Dr. Guislain.

Met grote verbazing lazen we over een nieuw initiatief voor wie van de Halloweensfeer houdt: het House of Madness in Beselare. In een doorloopspookhuis, een leegstaand pand, laten acteurs mensen griezelen. Niets op tegen, het kan net zoals carnaval zelfs een mild therapeutisch effect hebben. Toch vragen we ons af of het wenselijk en nodig is om zo’n spookhuis te afficheren als ‘een psychiatrisch ziekenhuis met patiënten die elders niet meer te behandelen zijn’. Het oude stigma, dat psychiatrische patiënten ‘onvoorspelbaar, angstaanjagend en gevaarlijk’ zijn, als lokaas. De acteurs vergroten de clichés weliswaar uit in functie van het schrikeffect, maar niettemin versterkt het concept het eenzijdige beeld van de enkelingen, vaak psychopaten, die de media halen met schokkende daden. Dit ten koste van de overgrote meerderheid van patiënten die lijden onder iets wat niet becijferbaar is en helemaal niet zo afschrikwekkend. Dat je lekker kunt griezelen met psychiatrische patiënten beïnvloedt ook het beeld dat jonge bezoekers zich zullen vormen.

Twee eeuwen geleden verhuisden mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid uit beschamende kerkers als die in het Gentse Duivelsteen naar de eerste psychiatrische voorzieningen. Maar niet eens zo lang geleden was ook het psychiatrische ziekenhuis een soort vergeetput ergens in de bossen of aan de rand van de stad. De vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg geldt als verdere stap in een lang proces van humanisering: van patiënt naar burger. Ze biedt bovendien een uitgelezen gelegenheid om waarachtige diversiteit in onze maatschappij te stimuleren. Wil deze vermaatschappelijking inderdaad een kans krijgen, dan is het belangrijk om in te zetten op een andere beeldvorming. Het spookhuis druist regelrecht in tegen alle inspanningen om een ander beeld te schetsen van mensen die langdurig psychisch lijden, denk maar aan initiatieven als Radio Gaga, Rode Neuzen en Te Gek!?

De psychiatrie als een spookhuis. Hoe komt zoiets over bij psychiatrische patiënten zelf? Wat vinden hun familieleden en naasten van die associatie? En de vele zorgverleners, die dag na dag hun patiënten motiveren om de stap naar buiten te wagen?

Als het spookhuis bevolkt zou worden met uitgemergelde, terminale kankerpatiënten die een danse macabre uitvoeren, zou iedereen zwaar geschokt zijn. En terecht. Waarom zou psychisch leed daarop een uitzondering vormen?

JARDIN DE FAIR – Openluchttentoonstelling

Het P.C. Dr. Guislain organiseert dit jaar voor de vijfde maal de openluchttentoonstelling ‘Jardin de Fair‘ (van 14.09.2018 tot 20.10.2018).

Jardin de Fair creëert een artistieke ontmoetingsplaats waarbij deelnemende kunstenaars tijd en ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie op samenleving en maatschappij, vertrekkend vanuit een gezamenlijk thema.
De werkgroep zocht voor deze editie opnieuw een boeiend onderwerp en koos als werktitel ‘En dat is verlangen’

Het wordt een heimliche tuin vol verlangen hunker, roes, goesting, zucht, hoop, begeerte, weemoed…
Een tuin waar een maand lang de meest verscheiden verlangens elkaar zullen ontmoeten en vragen om gedroomd te worden.

alle info op www.jardindefair.be

Dr. Guislain Colloquium – 29.05.2018 “De nieuwe wet op de voorlopige bewindvoering”

Het 81ste Dr. Guislain Colloquium wordt georganiseerd op dinsdag 29 mei 2018.
(20.00u in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent)

Dhr. Christophe Lemmens en dhr. Dirk Scheers nemen u mee in het thema

“De nieuwe wet op de voorlopige bewindvoering ” .

Dit colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst.
Inschrijven kan door te mailen naar colloquium.guislain@fracarita.org voor 22.05.2018.

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen.

Download artikel (PDF: 30KB)

Dr. Guislain Colloquium – 27.03.2018 : Vermaatschappelijking van de zorg: kansen, uitdagingen, grenzen en valkuilen.

Het 80ste Dr. Guislain Colloquium wordt georganiseerd op dinsdag 27 maart 2018 te Gent.

Dr. Jessica De Maeyer en dhr. Peter Dierinck nemen u mee in het thema :

Vermaatschappelijking van de zorg: kansen, uitdagingen, grenzen en valkuilen.

Het colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst .
Inschrijven kan door te mailen voor 20.03.2018 naar => colloquium.guislain@fracarita.org.

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen.

Download artikel (PDF: 30KB)

Congres – Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking

Vlaams-Nederlands congres 
Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: 
intersectorale perspectieven

19 april 2018 – Melle (Gent)

Graag nodigen wij u uit op het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’, dat doorgaat te Gent op 19 april 2018.

Dit congres is een initiatief van het P.C. Dr. Guislain, het W.I.V. en HoGent.

Samen met ere-genodigde Prof. Em. Dr. Anton Došen, maken we na 30 jaar een balans op van de visie van Prof. Došen en van de huidige situatie in Vlaanderen en Nederland. We zoemen in op mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van hun geestelijke gezondheid. In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en vernieuwde accenten leggen, lopen deze personen nog steeds het risico om tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kan een stevig antwoord bieden.
Op dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven, waarbij stilgestaan wordt bij noden en behoeften, krachten en uitdagingen. Verder wordt stilgestaan bij een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief.

Tijdens dit congres wordt eveneens de allereerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došenuitgereikt.

Het volledige programma en de praktische informatie kan u op de website van het W.I.V. nalezen (www.wiv.be).

U kan de folder met het programma, alle praktische informatie en een toelichting rond de congresmedewerkers hier bekijken.

FolderVlaams Nederlands congres Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking – intersectorale perspectieven

Het online inschrijvingsformulier op de website reeds beschikbaar. Aangezien het aantal deelnemers beperk is raden we aan tijdig in te schrijven via het online registratieformulier.

De deelnameprijs bedraagt € 104 en bevat alle congresmateriaal, syllabus en catering. Er is een reductie voorzien voor wie inschrijft voor 20.12.2017.

Voor alle praktische vragen en bijkomende info kan u met de organisatie contact opnemen via info@wiv.be.

We kijken alvast uit naar uw belangstelling en hopen u op 19 april 2018 te mogen verwelkomen.

Download artikel (PDF: 4KB)

 

 

Psychiatrierapport ‘De Morgen’

Het P.C. Dr. Guislain zet zich sinds zijn oprichting in voor een optimale levenskwaliteit voor personen met een psychiatrische problematiek. We kiezen expliciet voor patiënten met een ernstige en complexe problematiek. Patiënten die elders moeilijk terecht kunnen, zijn bij ons welkom. We proberen in de eerste plaats zorgzaam en deskundig om te gaan met onze patiënten.

Hieronder vindt u de link naar de inspectierapporten van het ziekenhuis P.C. Dr. Guislain en PVT Dr. Guislain.

Alsook de aanpak en groeinota’s na de Zorginspectie-rapporten en de auditrapporten.

Inspectierapport P.C. Dr. Guislain

Inspectierapport PVT Dr. Guislain

Ons werk in beeld !

De sector geestelijke gezondheidszorg kende het voorbije decennium een sterke dynamisering. Het lijkt veraf van het beeld dat vele mensen vandaag hebben van ‘de psychiatrie’. De organisatie Broeders van Liefde wil daar iets aan doen. De voorbije maanden hebben we met alle voorzieningen van de Broeders van Liefde een film gemaakt die het waardevolle werk dat wij elke dag samen verrichten, alsook de veerkracht van onze patiënten wil tonen.

Ons werk in beeld !