Algemeen nummer

09 216 33 11

Inspectierapport PVT Dr. Guislain

Algemene info:

Inspectierapport PVT Dr. Guislain

Het PVT Lorkenstraat biedt woonbegeleiding aan personen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet (onmiddellijk) in de maatschappij terecht kunnen, ongeacht hun leeftijd. Hierbij gaat het niet standaard om een definitieve verblijfplaats voor alle bewoners. Met het oog op maximale autonomie ondersteunen wij de bewoner in het aanwenden en ontwikkelen van zijn/haar krachten. Samen met de bewoner en zijn/haar omgeving werken we indien mogelijk actief naar eventuele andere woonvormen in de maatschappij toe zoals bv. Beschut Wonen.

We geloven in een toekomst waarin we onze sterke punten verder ontwikkelen. Alle medewerkers van de PVT Lorkenstraat zullen tegen midden 2017 een basisopleiding Systematisch Rehabiliterend Handelen (SRH) doorlopen hebben. Met deze herstelondersteunende methodiek willen we onze bewoners en hun belangrijke derden nog meer betrekken in hun eigen begeleidingstraject. Medewerkers zijn er voor de bewoners en benaderen hen vanuit een evenwaardigheidsprincipe. Onze focus ligt op het krachtgericht werken, op het werken met wat de bewoner zelf kan en belangrijk vindt.

We hebben de punten van kritiek uit het inspectieverslag ter harte genomen. Zo zullen alle medewerkers tegen het einde van het jaar een tweedaagse opleiding gevolgd hebben rond suïcidepreventie. Dit gaat gepaard met duidelijke afspraken rond detectie en opvolging.

Het aantal artsenuren beantwoordt aan de voorgeschreven norm.

=> nota: aanpak en groei na zorginspectierapport 2016 – PVT Dr. Guislain

=> Het auditrapport van 2016 kan u hier nalezen.

Lees hier het dossier en de artikelen op de website van ‘De Morgen’

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 1_20.02.2017

Psychiatrierapport ‘De Morgen’ deel 2_21.02.2017

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten