Algemeen nummer

09 216 33 11

Opnameafdeling voor kortdurende behandeling met aparte crisismodule

De Opname 2 is een gesloten opnameafdeling voor kortdurende behandeling van psychotische stoornissen met daarnaast een aparte, gesloten crisismodule. Via ons gedifferentieerd therapeutisch aanbod en onze individuele benadering willen we contact stimuleren en een ontmoeting mogelijk maken. We bouwen een vertrouwensrelatie op en streven naar een verbeterde verankering in de realiteit en naar een hernieuwde controle over de psychotische fenomenen. Enerzijds bieden we een gestructureerde, veilige en voorspelbare omgeving aan waarin de patiënt zich ondersteund voelt.

Via het herstel van dag- en nachtritme, een overzichtelijk verloop van de dag en duidelijke afspraken proberen we de innerlijke structuur te reconstrueren. Daarnaast pogen we de therapeutische doelstellingen aan het niveau van elk individu af te toetsen. Zo zoeken we samen met de patiënt naar de meest leefbare oplossing.