Algemeen nummer

09 216 33 11

Opname- en behandelafdeling-Opname 1

De Opname 1 biedt een therapeutische zorgverlening aan hen die zich niet meer staande weten te houden in het leven teneinde opnieuw een evenwicht te kunnen vinden tussen de beschermwaardigheid van het leven en de autonomie van de persoon. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn de promotie van zelfinzicht, het verwerven van vaardigheden voor het dagelijkse leven en een aanzet geven tot herstel en maatschappelijke re-integratie.

Naast een symptoomreductie en de herstelling van zijn functioneren nodigen we de patiënt uit tot reflectie vanuit de eigen context. Op basis daarvan krijgt hij de best passende therapie aangereikt. Het doel van deze sessies is om een groter inzicht te verwerven in eigen gedragingen en mogelijkheden en om de ontplooiing van de eigen identiteit positief te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren.