Algemeen nummer

09 216 33 11

meebrengen bij opname

Wat brengt u mee bij opname?
Administratieve en medische gegevens

  • Identiteitskaart en SIS-kaart
  • Bij voorkeur een verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzende arts
  • Overzicht huidige medicatie + eventueel attest voor terugbetaling van bepaalde medicatie
  • Naam, adres en telefoonnummer van contactpersonen (partner, kinderen, familie, huisarts, andere betrokkenen)

Persoonlijke zaken

  • Dag-, nacht- en sportkledij (eventueel ook zwemkledij)
  • >Handdoeken, washandjes en toiletbenodigdheden
  • Eventueel lectuur en/of schrijfgerief
  • Kleine hoeveelheid zakgeld mag ook