Algemeen nummer

09 216 33 11

Bezoek vertegenwoordiger ander geloof

Patiënten en bewoners van een andere belijdenis of levensovertuiging kunnen een beroep doen op bedienaars van hun eredienst. U kan voor meer informatie terecht bij de pastores.